Rijksoverheidslogo (blauw vaantje)
Loketgezondleven.nl

Regelgeving voor coffeeshops

Een gemeente bepaalt zelf of en hoeveel coffeeshops toelaatbaar zijn binnen de gemeentegrenzen, op basis van de gemeentelijke visie op drugsbeleid. We schetsen een aantal mogelijkheden.

Nulbeleid

Ongeveer 70% van de Nederlandse gemeenten in Nederland heeft een 'nulbeleid' en gedoogt geen coffeeshops binnen de gemeentegrenzen. Als uw gemeente kiest voor een nulbeleid, is het belangrijk om regionale afspraken te maken. U kunt bijvoorbeeld in overleg met gemeenten in uw regio besluiten om één of meer coffeeshops toe te staan in een gemeente met een centrumfunctie, terwijl de omliggende gemeenten een nulbeleid voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval in Twente. In deze regio staan alleen de gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo de vestiging van coffeeshops toe. De omringende, kleinere gemeenten doen dat niet.

Uitsterfbeleid: terugbrengen aantal coffeeshops

De burgemeester mag op basis van artikel 13b van de Opiumwet beleid vaststellen voor het aantal te gedogen coffeeshops in een gemeente. Ook kunnen op grond van overlast coffeeshops gesloten worden. Het is mogelijk om in het beleid vast te leggen dat bij de beëindiging van de exploitatie door de huidige vergunninghouder de exploitatie van de coffeeshops op deze locatie niet mag worden voorgezet.

Voorbeeld: uitsterfbeleid coffeeshops in Veenendaal

Veenendaal is een van de gemeenten die een uitsterfbeleid voor coffeeshops hanteert. Als een coffeeshophouder zijn vergunning om welke reden dan ook kwijtraakt, mag er geen coffeeshop op dezelfde plek terugkeren. Een nadeel daarvan is dat de handel in softdrugs zich naar een andere plek kan verplaatsen. In 2013 sloot een coffeeshop in Veenendaal vanwege de intrekking van de vergunning. De overlast op de locatie van de voormalige coffeeshop is gedaald.

Nadelen van nulbeleid of uitsterfbeleid

Een nulbeleid of uitsterfbeleid heeft ook nadelen. De handel van softdrugs kan zich verplaatsen naar de openbare ruimte en er is minder controle op bijvoorbeeld de kwaliteit van drugs en de verkoop aan jongeren.

Gedoogbeleid: eisen stellen aan kwaliteit

Door de gedoogstatus kan een gemeente eisen stellen aan de kwaliteit van een coffeeshop en het personeel. Een mogelijke vergunningsvoorwaarde is dat het personeel geschoold is in het geven van eerlijke productinformatie en in het herkennen van problemen. Een voorbeeld daarvan is het Keurmerk voor Coffeeshops in Haarlem.

Voorbeeld: cursus gastheerschap

De cursus Goed gastheerschap in de coffeeshop leert coffeeshopmedewerkers om professioneel om te gaan met vragen als: wanneer is hasj en wiet gebruiken niet meer verantwoord, moet ik iets aan onverantwoord gebruik doen en wat kan ik daar aan doen? Hoe weiger ik iemand de verkoop van cannabis op een nette manier?

Meer informatie

.