Rijksoverheidslogo (blauw vaantje)
Loketgezondleven.nl

Handreiking Gezonde Gemeente

Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente

Decoratieve foto van een gezin op de fiets

Werkt u aan gezondheidsbeleid of gezondheidsbevordering in de wijk of gemeente? Dan kunt u met de informatie, tips en praktijkvoorbeelden in deze handreiking aan de slag. Voor acht gezondheidsthema's vindt u de mogelijkheden voor een integrale aanpak. Blijf op de hoogte van alle updates via 'Nieuw in de handreiking'.

decoratieve afbeelding kindjes op binnenschommel 250 x 166

2015: decentralisatie overheidstaken een feit

Het kabinet organiseert de zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de burger. Gemeenten staan dichtbij de burger en kunnen hierdoor meer ondersteuning op maat bieden en de omgeving hierin betrekken. In deze handreiking vindt u alle informatie over de veranderingen rondom jeugdzorg, werk en inkomen en ondersteuning van langdurig zieken en ouderen overzichtelijk bij elkaar.

Werken aan gezonde en vitale burgers

De Handreiking Gezonde Gemeente blijft actueel in samenwerking met partners, gemeenten en professionals in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

.