Rijksoverheidslogo (blauw vaantje)
Loketgezondleven.nl

Handreiking Gezonde Gemeente

Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente

Decoratieve foto van een gezin op de fiets

Werkt u aan gezondheidsbeleid of gezondheidsbevordering in de wijk of gemeente? Dan kunt u met de informatie, tips en praktijkvoorbeelden in deze handreiking aan de slag. Voor acht gezondheidsthema's vindt u de mogelijkheden voor een integrale aanpak. Blijf op de hoogte van alle updates via 'Nieuw in de handreiking'.

afbeelding publicatie aanbevelingen voor beleidsonderzoek

Tips voor onderzoek en evaluatie wijkaanpak

In de publicatie Aanbevelingen voor beleidsonderzoek: Tips van de Wetenschappelijke Commissie Wijkaanpak staan tips en handvatten over het volgen van ontwikkelingen (in wijken) en het meten van de effecten van maatregelen. Meten is niet alleen een zaak van onderzoekers. Een goed samenspel tussen onderzoekers en beleidsmakers is van groot belang om te zorgen dat de onderzoekers de juiste dingen in beeld brengen en de uitkomsten bruikbaar zijn voor beleid.

Werken aan gezonde en vitale burgers

De Handreiking Gezonde Gemeente blijft actueel in samenwerking met partners, gemeenten en professionals in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

.