Rijksoverheidslogo (blauw vaantje)
Loketgezondleven.nl

Ik rouw om jou (8 – 12 jaar)

Naam interventie Ik rouw om jou (8 – 12 jaar)
Eigenaar Indigo Brabant (voorheen GGZ Breburg)
Onderdeel Resultaat
Algemene informatie
Korte omschrijving

Na een kennismakingsgesprek met het kind en ouder(s)/verzorger(s) neemt het kind deel aan 8 wekelijkse groepsbijeenkomsten (6-8 deelnemers). Elke bijeenkomst kent een vaste opbouw: kaarsen aansteken, gedicht voorlezen of muziek luisteren, beeldende opdracht uitleggen en uitwerken, elkaars werkstukken bekijken, afsluiten door middel van kaarsjes uitblazen. De beeldende opdrachten (tekenen, schilderen, werken met klei of steen) hebben elke bijeenkomst te maken met een ander onderwerp, gerelateerd aan de vier rouwtaken. Onderwerpen zijn onder meer: kennismaken met de overleden, herinneringen, omgaan met gevoelens, moeilijke dagen in het jaar, toekomst. Omdat het voor kinderen lastig kan zijn om hun gevoelens met woorden te duiden is er bewust gekozen voor het werken met creatieve opdrachten.

Doel
  • Het delen van ervaringen, gedachten en gevoelens (sociale steun); - Creëren van gevoelens van erbij horen en verbondenheid; - Vergroten van communicatiemogelijkheden; - Actief werken aan het overzicht krijgen over de eigen situatie; - Vergroten van zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde; - Uitbreiden en/of verbeteren van strategieën hoe om te gaan met het verlies.
Vorm van preventie
  • Geïndiceerde preventie
Beschikbaarheid Onbekend
De interventie maakt onderdeel uit van een programma Ja
Programma naam Preventieprogramma Jeugd
Contactpersoon
Naam Vermeeren, E.
E-mailadres e.vermeeren@indigobrabant.nl
Telefoonnummer 088 01 61 800
Organisatie Indigo Brabant
Afdeling Preventie Midden Brabant
Kwaliteit en effectiviteit
Beoordeling Deze interventie is nog niet beoordeeld
Thema
Geestelijke / psychische gezondheid
  • Overlijden / rouwverwerking
Setting
Setting
  • Zorg: GGZ / verslavingszorg
Doelgroep
Leeftijd 8 - 12
Geslacht Beide
Doelgroep
  • Ouders / opvoeders
  • Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers
  • Kinderen / jongeren
Methodiek
Voorlichting / educatie / training
  • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie uitgevoerd Onbekend
Bereik en uitvoering
Zijn er gegevens over het bereik ingevuld? Nee
Financiering
Financieringsbronnen
  • Eigen instellingsmiddelen
.