Rijksoverheidslogo (blauw vaantje)
Loketgezondleven.nl

KIES – kinderen in echtscheidingssituaties

 • Icoon-Deze interventie is beoordeeld
Naam interventie KIES – kinderen in echtscheidingssituaties
Eigenaar Expertise Centrum Kind en Scheiding
Onderdeel Resultaat
Algemene informatie
Korte omschrijving

KIES is voornamelijk een spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten waarin aan de hand van diverse werkvormen (bijvoorbeeld rollenspel, gesprekken en opdrachten) gewerkt wordt aan herkenning vinden, weer grip krijgen op je eigen leven, hulp in de omgeving activeren en het verwerken van de scheiding. Voor ouders is er een informatiebijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst. Het schoolteam kan deskundigheidsbevordering krijgen door middel van een studiebijeenkomst over kinderen in echtscheiding. KIES wordt gegeven en begeleid door een speciaal getrainde KIES coach.

Doel

Voorkomen van problemen bij kinderen als gevolg van echtscheiding. Daarnaast: zo vroeg mogelijk signaleren van problemen bij kinderen, ouders tijdelijk ontlasten en ouders (en school) informeren over de effecten van echtscheiding op kinderen.

Vorm van preventie
 • Niet bekend / niet van toepassing
Beschikbaarheid De interventie kan uitgevoerd worden door anderen
Website(s)
Dit is een basisinterventie ja
Waar nog meer
Contactpersoon
Naam Nelly Snels
E-mailadres nelly@kiesvoorhetkind.nl
Organisatie Expertise Centrum Kind en Gezin
Kwaliteit en effectiviteit
Beoordeling I Goed onderbouwd
Datum beoordeling 24-04-2009
Link naar beoordeling http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/KIES---kinderen-in-echtscheidingssituaties
Thema
Geestelijke / psychische gezondheid
 • psychische problemen,
Sociaal gedrag en relaties
 • Weerbaarheid / sociale competenties
 • Anders, nl
Setting
Setting
 • Onderwijs: primair onderwijs
 • Onderwijs: voortgezet onderwijs
Doelgroep
Leeftijd 7 - 18
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Ouders / opvoeders
 • Algemeen publiek
 • Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs met gescheiden ouders
 • Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers
Methodiek
Voorlichting / educatie / training
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
 • Deskundigheidsbevordering/Train de trainer
Niveau/pijler
 • Signalering
 • Educatie
 • Omgeving
Documenten
Documenten en materialen
 • Draaiboek
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie uitgevoerd Ja
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
Evaluatie resultaat Een beperkt onderzoek naar de effecten van KIES (geen veranderings of (quasi)experimenteel onderzoek) heeft uitgewezen dat kinderen die het programma hebben gevolgd de scheiding beter begrijpen, zich iets beter voelen en minder last hebben van depressieve gevoelens dan kinderen die op de wachtlijst staan. De verschillen kunnen echter niet significant worden genoemd. Op hun zelfbeeld heeft het programma geen effect. In 2007 wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd door de Rijks Universiteit Utrecht.
Specifieke succesfactoren van deze interventie • interventie vindt op school, in een vertrouwde omgeving van het kind, plaats • lotgenotencontact • flexibel, geschikt voor kinderen in elke fase van de scheiding en afgestemd op behoeften van de kinderen • werkvormen die aansluiten bij de leeftijdsgebonden mogelijkheden van de kinderen
Bereik en uitvoering
Zijn er gegevens over het bereik ingevuld? Nee
Financiering
.