Rijksoverheidslogo (blauw vaantje)
Loketgezondleven.nl

Op stap met een gezond ontbijt

 • Icoon-Deze interventie is beoordeeld
 • Icoon-Bereikgegevens voor deze interventie zijn bekend
Naam interventie Op stap met een gezond ontbijt
Eigenaar GGD Brabant-Zuidoost
Onderdeel Resultaat
Algemene informatie
Korte omschrijving

De handleiding voor de interventie 'Op Stap met een gezond ontbijt' is een map met drie activiteiten over ‘gezond ontbijten’. De werkvormen zijn luchtig van aard en het is een leuke manier om voorlichting te krijgen. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat wanneer informatie via een spel wordt gegeven het beter wordt onthouden en begrepen. De interventie betreft één tot drie voorlichtingsbijeenkomsten over gezonde ontbijtgewoonten. De bijeenkomsten, die bestaan uit een korte voorlichting en één of twee van de drie uitgewerkte activiteiten, kan door medewerkers van een welzijnsorganisatie zelf gegeven worden.

Doel

Het aantal kinderen wonend in Eindhoven in de leeftijd van 4-6 jaar met een ontwikkelingsachterstand dat gezond ontbijt, laten toenemen door de ouders een interventiemix aan te bieden gericht op kennis, bewustwording en het aanleren van vaardigheden.

Vorm van preventie
 • Selectieve preventie
Beschikbaarheid De interventie kan uitgevoerd worden door anderen
Dit is een basisinterventie ja
De interventie maakt onderdeel uit van een programma Ja
Programma naam De Familie Lekkerbek in balans...
Omschrijving De GGD Brabant-Zuidoost ontwikkelt en biedt een interventiemix aan om overgewicht bij de jeugd van 0-19 jaar preventief aan te pakken. Deze interventiemix bestaat uit een combinatie van publieksgerichte voorlichtingsactiviteiten en een dieptestrategie. De dieptestrategie voor risicojeugd (en hun directe sociale omgeving) bestaat uit motivatie-interventies door de jeugdgezondheidszorg en gewichtsbeheersprogramma’s. Het zwaartepunt van met name de dieptestrategie ligt bij kinderen in de basisschoolleeftijd. De publieksvoorlichtingsactiviteiten worden met name gericht op kinderen van 2,5-19 jaar en hun directe sociale omgeving (opvoeders, peuterspeelzaal, kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, etc.) In totaal gaat het in Eindhoven om ongeveer 45.000 kinderen.
Contactpersoon
Naam Maaren-Heyligers, Emy van
E-mailadres E.van.Maaren@ggdbzo.nl
Telefoonnummer 088-0031451
Organisatie GGD Brabant-Zuidoost
Kwaliteit en effectiviteit
Beoordeling 0 Goed beschreven
Datum beoordeling 26-03-2010
Omschrijving beoordeling De interventie 'Op stap met een gezond ontbijt' is door beoordelaars uit de praktijk en GBI beoordeeld als 'goed beschreven'.
Bijlagen beoordeling
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Voeding
 • Overgewicht
Sociaal gedrag en relaties
 • Opvoeding
Gerelateerd thema loketgezondleven.nl Voeding
Setting
Setting
 • Welzijnsinstelling
Doelgroep
Leeftijd 4 - 6
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Ouders / opvoeders
 • Kleuters in de leeftijd van 4-6 jaar met een ontwikkelingsachterstand
 • Welzijnsprofessionals
Methodiek
Voorlichting / educatie / training
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Community en setting ontwikkeling
 • Verbeteren sociale omgeving
Niveau/pijler
 • Educatie
 • Omgeving
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie uitgevoerd Ja
Evaluatie type
 • Procesevaluatie
Bereik en uitvoering
Zijn er gegevens over het bereik ingevuld? Ja
Begonnen personen ja
Begonnen groepen Nee
Voltooid personen ja
Voltooid groepen ja
Intermediair groepen Nee
Financiering
.