Rijksoverheidslogo (blauw vaantje)
Loketgezondleven.nl

Valpreventie

 • Icoon-Bereikgegevens voor deze interventie zijn bekend
Naam interventie Valpreventie
Eigenaar Activite
Onderdeel Resultaat
Algemene informatie
Korte omschrijving

In de regio Zuid-Holland Noord worden jaarlijks naar schatting 2.600 senioren van 55 jaar en ouder behandeld op een SEH-afdeling van een ziekenhuis na een valongeval. Uitgedrukt in aantal ongevallen per 100.000 van de leeftijdsgroepen zien we een stijging van valongevallen naarmate de leeftijd hoger wordt. Het doel van het project valpreventie is het terugdringen van het aantal en de ernst van de valongevallen in de privé-sfeer bij thuiswonende ouderen in de regio Zuid-Holland Noord en het bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig laten thuis wonen van ouderen. Het project kent twee activiteiten namelijk het geven van de cursus ‘In Balans’ door de ledenservice van ActiVite en huisbezoeken door de valpreventie consulent bij thuiswonende ouderen met een verhoogd risico op vallen.

Doel

Het doel van het project valpreventie is het terugdringen van het aantal en de ernst van de valongevallen in de privé-sfeer bij thuiswonende ouderen in de regio Zuid-Holland Noord en het bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig laten thuis wonen van ouderen.

Vorm van preventie
 • Universele preventie
 • Selectieve preventie
Beschikbaarheid De interventie kan uitgevoerd worden door anderen
Basisinterventie van deze interventie In Balans: een laagdrempelig valpreventie / valreductie project (VeiligheidNL)
Contactpersoon
Naam Leurs, Liesbeth
E-mailadres l.leurs@activite.nl
Telefoonnummer 071-5161383
Organisatie Activite
Afdeling Directie en Staf
Betrokken organisaties
Kwaliteit en effectiviteit
Beoordeling Zie bijbehorende basis-interventie voor de beoordeling
Thema
Geestelijke / psychische gezondheid
 • Angst(stoornissen)
Leefstijlonderwerpen
 • Lichamelijke activiteit / bewegen
Veiligheid, milieu, fysieke omgeving
 • Valpreventie
 • Ongevalsletsel
Setting
Setting
 • Thuis / gezin
 • Zorg: thuiszorg
 • Wijk
Doelgroep
Leeftijd 60 - 99
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Ouderen
Methodiek
Voorlichting / educatie / training
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
 • Huisbezoek
Documenten
Documenten en materialen
 • Draaiboek
 • Folder / brochure
 • Handleiding
 • Lesmateriaal / pakket
 • Poster
 • Subsidieaanvraag
Weblinks materialen en documenten ontwikkeld door anderen
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie uitgevoerd Nee
Bereik en uitvoering
Zijn er gegevens over het bereik ingevuld? Ja
Financiering
Financieringsbronnen
 • Fondsen
 • ZonMw
Naam financieringsbron ZonMW
.