U bent hier

Werkzame elementen per thema en doelgroep

Werkzame elementen per thema

Valpreventie

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen. Met de juiste aanpak van Valpreventie kan het valrisico bij ouderen effectief verlaagd worden. Een valpreventieproject is effectief als:

  • ouderen met een verhoogd valrisico worden bereikt;
  • effectieve interventies worden ingezet;
  • de opzet en uitvoering in de praktijk goed zijn

Voeding en beweging

TNO analyseerde 122 studies naar voeding- en beweeginterventies. Vragen waren: hoe effectief zijn die interventies en welke elementen worden in welke combinatie ingezet? De analyse maakt zichtbaar wat de werkzame elementen zijn en – belangrijker nog – wat een goede combinatie van werkzame elementen is. Een belangrijke waarschuwing: méér is niet altijd beter! Combineren van elementen kan een interventie versterken, maar ook verzwakken. De werkzame elementen bij de aanpak voeding en beweging staan in een handige factsheet.

Depressiepreventie: e-mental health

Het Trimbos-instituut zette de werkzame elementen van e-mental health voor depressiepreventie op een rij in een factsheet.
Conclusie is dat online interventies voor depressiepreventie effectief kunnen zijn. De online interventies gebruiken inhoudelijk vergelijkbare elementen als andere aanbiedingsvormen voor depressiepreventie. Dit kan bijvoorbeeld gaan om zelfmonitoring van klachten en gedrag, cognitieve  of probleemoplossende vaardigheden en ontspanningstechnieken.
Daarnaast geeft de factsheet aanwijzingen voor het toepassen van specifieke technieken voor e-mental health en de juiste combinatie van technieken.

Preventie van enkelblessures

Belangrijke maatregelen voor de preventie van enkelblessures zijn enkelbrace, enkeltape en specifieke neuromusculaire training. Daarnaast is voorlichting aan trainers, integratie van training en voorlichting, en aansluiting van de inhoud bij de doelgroep van belang. Verder is bijscholing van trainers belangrijk, goede feedback aan sporters en beschikbaarheid van ondersteunende materialen. Op VeiligheidNL leest u meer.

Werkzame elementen per doelgroep

Betrekken burgers met lage ses of migrantenachtergrond

De werkzame elementen voor het bereik en betrekken van burgers met lage ses of migrantenachtergrond zijn onder te verdelen in vier bouwstenen: verkennen, bereiken, contact en aansluiten. Elke bouwsteen bevat de vragen waarom is dit nodig, wat moet je daarvoor doen en hoe kan je dat doen? In een Prezi-presentatie geeft Pharos uitleg over wat, waarom en hoe je elke bouwsteen uitwerkt.

Hoe bind je ouderen aan je sportvereniging?

50-plussers zijn een grote groep potentiële leden van sportverenigingen. Hoe bind je hen aan je vereniging en hoe behoud je hen voor je club? Wat werkt wel en niet? Kenniscentrum Sport zette alle werkzame elementen voor deze doelgroep op een rij. De factsheet Succesvol sportaanbod 50+ binnen de sportvereniging vat de belangrijkste inzichten vanuit de literatuur en de praktijk samen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer