Annette Straver is senior beleidsadviseur bij Gemeente Rotterdam en won de BOP-prijs 2019!

Wat maakt Annette uniek?

Annette is een meester in het verbinden. Ze is iemand die integraal denkt en vanuit het perspectief van haar doelgroep slimme manieren aandraagt, waarmee de gemeente het voor mensen gemakkelijker maakt om gezond te leven. Zij ziet kansen, verbindt én maakt mogelijk. Ze geeft niet op, ook al loopt ze tegen botsende financieringssystemen of ingewikkelde aanbestedingsprocedures aan. Ze weet altijd weer tot de kern te komen: ‘Rotterdammers moeten er wat aan hebben’. Met haar hartverwarmende kijk op het werk en op mensen weet ze iedereen mee te krijgen. Dat maakt haar uniek!

Wat doet Annette concreet om integraliteit tussen beleid, onderzoek en praktijk doeltreffend te bewerkstelligen?

Annette heeft samen met diverse partijen geregeld dat het voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk is dat zij hun 'tegenprestatie' voor de gemeentelijke uitkering kunnen invullen met gezonde leefstijlactiviteiten. Door meer te bewegen, gezonder te eten, te leren beter om te gaan met stress, hun gezondheidsvaardigheden te versterken, of allerlei andere activiteiten te ondernemen die bijdragen aan gezond leven. Vooral de welzijnsorganisaties leveren de activiteiten, begeleiding vindt plaats vanuit de gemeente (Activering & participatie), zorg is aangehaakt. Haar geëntameerd onderzoek naar de effecten op gezondheid van deze regeling laat positieve effecten zien (toename ervaren gezondheid, afname zorggebruik, minder overgewicht, meer zelfredzaamheid, minder somberheid). Reden voor de zorgverzekeraar om in hun Rotterdampolis succesvolle leefstijlactiviteiten op te nemen. Met deze aanpak is voor een heel breed - en een voor gezondheidsbevordering moeilijk te bereiken - publiek de weg vrij gemaakt om, soms letterlijk, werk te maken van gezond leven. Ongeacht waar je woont in de stad. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op een hoge respons, heel bijzonder voor onderzoek onder lage sesSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. groepen. Hier is een slimme en praktische afspraak over gegevensverzameling debet aan.

Wat maakt dat Annette succesvol is in het werk en het leggen van verbindingen?

Annette kan op diverse tafels schakelen. Op hoger niveau met bestuur en zorgverzekeraars, in de wijk met lokale welzijnsaanbieders en sleutelfiguren en met beleidsmakers binnen verschillende sectoren van de gemeente, waar intersectorale aanpak en financiering behoorlijk wat hobbels kent. Ze is slim en degelijk in haar argumentatie, zet onderzoek in en is pragmatisch, waardoor zij kansen ziet die in de praktijk resultaat opleveren. Ook werkt ze vanuit haar hart. Hierdoor weet ze bij iedereen aansluiting te vinden en mensen op hun drijfveren te verbinden en te raken. Zij heeft de sectoren Zorg, Arbeid & Participatie, Taal & Gezondheid en Welzijn op een structurele manier weten te verbinden.

Film Annette Straver

Bekijk ook het filmpje met Annette op YouTube.