Maartje Goudriaan is preventiemedewerker bij GGZ inGeest.

Wat maakt Maartje uniek?

Maartje is uniek door haar inspirerende houding en humor. In haar preventiewerk is zij alert op kansen en mogelijkheden om preventie te verbeteren en nieuwe vormen te ontwikkelen. Zij investeert veel tijd en energie in haar werk. Ze is creatief en werkt vanuit een open, brede blik. Haar ondernemerschap is een voorbeeld voor alle collega's. Ze is actief in het coördineren en uitvoeren van jeugdpreventie. Ze heeft aandacht voor diversiteit en doelgroep participatie. Daarnaast is ze uitstekend in staat om te werken op verschillende niveaus. Maartje is deskundige, zowel op het gebied van rouw als op het terrein van interculturalisatie. Ze publiceerde het boek ‘Met de dood in het hart’ over rouw bij migranten- en vluchtelingenkinderen; een bundeling van wetenschappelijke- en ervaringskennis. Ook ontwikkelde ze de interventie My Identity’, een interventie voor multiculturele meiden.

Wat doet Maartje concreet om integraliteit tussen beleid, onderzoek en praktijk doeltreffend te bewerkstelligen?

Maartje speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van de raamovereenkomst Flexibel Preventie Aanbod Jeugd met de Gemeente Amsterdam. Ze werkt met een open, brede blik en een integrale aanpak. Ze sluit aan bij beleidsontwikkelingen, doet aan beleidsadvisering, stimuleert (effectiviteits)onderzoek naar interventies en integreert wetenschappelijke- en ervaringskennis in haar werk.

Wat maakt dat Maartje succesvol is in het werk en het leggen van verbindingen?

Maartje doet al jarenlang het relatiebeheer jeugdpreventie met gemeente en lokale partners. Vanuit de inhoud legt en onderhoudt ze effectieve contacten met gemeente en lokale partners. Onder andere rondom KOPP (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen) zijn er korte lijnen tussen preventie en zorg. Doelgroep participatie is vanaf het begin een belangrijk aspect van haar werk geweest.

Film Maartje Goudriaan

Bekijk ook het filmpje met Maartje op YouTube.