Mark Slager is apotheker bij Apotheek Orion.

Wat maakt Mark uniek?

Mark zet zich voor de volle 100% in om toegankelijke farmaceutische zorg in de openbare apotheek mogelijk te maken. Hij is innovatief en goed in de samenwerking met andere zorgverleners. Heeft aandacht voor alle niveaus van gezondheidsvaardigheden en zorgt dat voorlichting en informatie op alle niveaus voorhanden is. Hij motiveert en inspireert zijn medewerkers dit ook te doen. Hij heeft hart voor de zorgvrager. Mark was dit jaar student in de Health Innovation School van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Wat doet Mark concreet om integraliteit tussen beleid, onderzoek en praktijk doeltreffend te bewerkstelligen?

Mark heeft in zijn apotheek een zogenaamd Innovatielab geopend waar allerlei projecten lopen om de zorg te verbeteren. Mark zit ook in een aantal landelijke projectgroepen, begeleidt veel studenten van de Hogeschool Utrecht, en heeft een evidence based werk- en denk niveau waarbij hij onderzoek en beleid met elkaar verbind, in de praktijk test en bijschaaft. Met name op het gebied van voorlichting, preventie en ‘ehealth for all’. Mark zette zich in het voorjaar van 2018 actief in voor valpreventie, in samenwerking met de eerstelijnszorg.

Wat maakt dat Mark succesvol is in het werk en het leggen van verbindingen?

Mark zijn belangrijkste drive is ervoor zorgen dat mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden dezelfde kansen krijgen als mensen met goede gezondheidsvaardigheden. Zijn zorg gaat daarbij verder uit dan de balie. Hij wil altijd zeker weten dat de patiënt begrijpt wat er gebeurt. Mark is uniek in zijn verbindende kracht tussen de apotheek en allerlei zorgverleners in eerste- en tweedelijnszorg, beleidsmaker bij de gemeente, zorgverzekeraar, VWS en projectgroepen. Mark kent ze allemaal en netwerkt hierin perfect. Een voorbeeld van zijn succesvolle verbindende rol zie je terug bij Stichting de Koppeling met Schothorst (Dekoppelingmetschothorst.nl ). Hierin denkt Markt samen met andere zorgverleners na over hoe de zorg nog beter kan. Zij focussen zich vooral op kwetsbare groepen zoals ouderen of mensen met overgewicht.

Film Mark slager

Bekijk ook het filmpje met Mark op YouTube