Bent u eigenaar van een interventie die erop gericht is een onbedoelde (tiener)zwangerschap te voorkomen? Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil het gebruik van erkende interventies op dit thema stimuleren. Daarvoor stelt het ministerie tijdelijk financiële ondersteuning beschikbaar. Hebt u belangstelling of wilt u een interventie aanmelden bij de erkenningscommissie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners? Lees dan verder. Aanmelden voor deze impuls kan tot 21 december 2020. 

De impuls geeft prioriteit aan interventies:

  • Gericht op een van de risicogroepen voor onbedoelde (tiener)zwangerschap*: laagopgeleiden, jonge starters, jongeren met een verstandelijke beperking of gedragsproblemen, jongeren in de gesloten en open residentiële jeugdhulp, migranten, asielzoekers en statushouders, en multi-probleemgezinnen.
  • Gericht op online seksuele weerbaarheid, ook voor het primair onderwijs.
  • Met een creatieve werkvorm (zoals theater, spelvorm, rollenspel) die aansluit bij bestaand (erkend) aanbod voor scholen.

De twee laatstgenoemde prioriteiten passen bij de behoeften van scholen op het gebied van seksuele en relationele vorming (zie Factsheets Seksuele en relationele vorming in het (primair) onderwijs).

Voorwaarden

Daarnaast dient een interventie te voldoen aan de inclusiecriteria voor het erkenningstraject.

Hebt u belangstelling?

Vraag dan een aanmeldformulier aan bij het RIVM via erkenning@rivm.nl. En retourneer dit formulier voor 21 december 2020. Wees er snel bij, want we kunnen nog slechts enkele aanvragen honoreren!


Kwink. Stimuleringsprogramma seksuele en relationele vorming. Collectieve preventie van onbedoelde (tiener)zwangerschappen in het onderwijs. Den Haag, 2019. 

VWS.  Onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Een zevenpuntenplan. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Den Haag, 2018.