Mensen in overleg in vergaderzaal

Wilt u sparren over gezondheidsvraagstukken die spelen in uw gemeente? Of bent u op zoek naar passende erkende leefstijlinterventies? Gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en kunnen bij ons een gratis advies op maat aanvragen. Neem vandaag nog contact op met een van onze adviseurs.

Maatwerk lokale gezondheidsvraagstukken

Integraal werken en effectiviteit staan centraal. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vertaalt onderzoeksgegevens en wetenschappelijke kennis naar uw lokale situatie. Hierbij werken we samen met landelijke en regionale partners. We ondersteunen u met een of meerdere adviesgesprek(ken), workshop(s) of presentatie(s). U kunt denken aan de beantwoording van een van de vragen:

 • Hoe kies ik de juiste leefstijlinterventie(s)?
 • Hoe pas ik een interventie aan op de lokale context?
 • Hoe betrek ik lokale partners bij het uitvoeren van het preventieakkoord?

Zij gingen u voor

Gemeente Enschede

‘Tijdens de workshop ‘Interventies kiezen’ heb ik geleerd dat je niet te snel een (extra) interventie moet inzetten. Juist door eerst goed inzicht te hebben in je doelgroep, hoe je hen kunt betrekken en wat je wilt bereiken, kun je daarna heel gericht inzetten op het versterken van wat er lokaal al plaatsvindt.’

Lisa Borst | beleidsadviseur sport, gezondheid en leefstijl bij Gemeente Enschede

GGD Regio Utrecht

‘Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) dacht mee met het programma van ons webinar voor gemeenten over mentale gezondheid jongvolwassenen. Ook verzorgden zij een heldere presentatie over ‘een integrale aanpak: van data naar doen’. Door het advies op maat ontstond een mooi sluitend programma.’

Iris de Putter | onderzoeker Publieke Gezondheid bij GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Regio Utrecht

Gemeente Haarlemmermeer

‘Geen ingewikkelde processen, erg toegankelijk, meedenkend. Tijdens een sessie over de aanpak en uitvoering van de Gezonde Wijkaanpak van de gemeente kreeg ik met collega’s inzicht in praktische tools om ons project een stap verder te brengen en te concretiseren.’

Sophie de Rijk | projectleider Gezonde Wijkaanpak bij Gemeente Haarlemmermeer

Video advies op maat Gezond Leven (1:37)

Zo werkt advies op maat

 1. U legt contact met een van onze adviseurs.
 2. Een verkennend gesprek vindt plaats over uw vraag en hoe het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) u daarbij kan ondersteunen. Op basis daarvan selecteren we een passende adviseur. Dit kan een van onze RIVM-adviseurs zijn, en/of een adviseur van onze landelijke en regionale partners. Werkt u bij een gemeente? We betrekken altijd de lokale GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst).
 3. We gaan samen aan de slag met uw vraagstuk.
 4. Tijd om te evalueren. Na afloop kijken we ook of het resultaat bruikbaar is voor andere gemeenten en/of GGD’en.
 1. Uw aanvraag is ondersteunend aan de reguliere werkzaamheden van organisaties, zoals de ROS Regionale Ondersteuningsstructuur (Regionale Ondersteuningsstructuur ) of GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst).
 2. Er is voldoende capaciteit en draagvlak binnen uw eigen organisatie voor advies op maat en de borging van de resultaten.
 3. Het is voor de adviseur haalbaar om binnen circa 20 à 30 adviesuren een concreet, bruikbaar resultaat op te leveren.
 4. De opbrengsten mogen worden gedeeld met derden. Bijvoorbeeld in de vorm van lessen, voorbeelden.

Meer weten of advies aanvragen?

Roos Jansen

pasfoto Roos Jansen

Mail of bel   

Roos Jansen
Adviseur Gezonde Gemeente 

088-689 31 22

Hanneke Lakenvelt

foto Hann

Mail of bel  

Hanneke Lakenvelt-Verbree
Adviseur Gezonde Gemeente

088-689 52 91