Deze eerste selectie van de inzendingen voor de BOP-prijs 2019 wordt gedaan op basis van de volgende criteria:

a) De voorgedragen persoon is werkzaam binnen het vakgebied gezondheidsbevordering;
b) De motivatie is goed beschreven en passend;  
c) De ingevulde gegevens zijn compleet;   
d) De bereidheid om mee te doen (o.a. genoemd worden op de site en, indien gekozen bij beste drie genomineerden, presenteren tijdens het Kennisfestival Gezond Leven op 28 maart 2019 in Gouda in het kader van de prijsuitreiking).

Beoordelingscriteria

De jury (een breed samengestelde groep van landelijke en regionale organisaties uit verschillende werkvelden) beoordeelt de voorgedragen kandidaten vervolgens op twee hoofdonderwerpen:

1. Stimuleert vakgenoten

De voorgedragen professional stimuleert vakgenoten en enthousiasmeert collega’s, mensen uit de doelgroep en samenwerkingspartners.

2. Verbindt beleid, onderzoek en praktijk

  • De voorgedragen professional verbindt beleid, onderzoek en praktijk.
  • Is er sprake van beleid, onderzoek en praktijk?
  • Is beleid, onderzoek en praktijk met elkaar verbonden?
  • Zijn er meerdere lokale partners betrokken?
  • Is er sprake van integraal gezondheidsbeleid? Is de betreffende professional vooral een adviseur over integraal gezondheidsbeleid?
  • Is er verbinding tussen preventie en zorg?
  • Is er sprake van ondernemend gedrag of zelfs ondernemerschap?
  • Wordt er gewerkt aan implementatie en structurele verankering?