Het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft impact op ons dagelijks leven. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vermijden we drukke plekken, houden we 1,5 meter afstand, werken we zoveel mogelijk thuis en blijven we thuis bij verkoudheidsklachten. Hoe behouden we een gezonde leefstijl in tijden van corona? Met onderstaande leefstijladviezen kunnen professionals werkzaam bij de gemeente, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst of in de zorg mensen helpen om (thuis) hun gezondheid op peil te houden.

Nieuw: poster met leefstijladviezen

Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vier leefstijladviezen geformuleerd, gebaseerd op de belangrijkste pijlers van het Nationaal Preventieakkoord: beweging, voeding, alcohol en roken. Deze zijn opgenomen onder de Rijksbrede campagne #alleensamen. In het kader hiervan is een poster ontwikkeld met deze vier adviezen. GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en en gemeenten kunnen deze poster ook delen met, en verspreiden onder, hun doelgroep. Download de poster 'Zorg goed voor jezelf' via Rijksoverheid.nl.

Leefstijladviezen per thema

Mentale gezondheid

Icoon hersenen mentale gezondheid

Mentale gezondheid

Bewegen

Icoon bewegen mens

Bewegen

Voeding

Icoon voeding, groente en fruit

Voeding

Alcohol, roken en drugs

Icoon alcohol drinken

Alcohol, roken en drugs

Sociale interactie

Icoon praatwolkjes sociale interactie

Sociale interactie

Seksualiteit

Icoon hart seksualiteit

Seksualiteit

Wetenschappelijk onderbouwde adviezen

De leefstijladviezen zijn ontwikkeld in samenwerking met verschillende thema-instituten, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCILandelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De algemene maatregelen rondom bestrijding van het nieuwe coronavirus in Nederland zijn hierin leidend.

Onderzoek naar gedrag en welbevinden

Het RIVM en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (in samenwerking met andere GGD’en) onderzoeken het gedrag en welbevinden van Nederlanders tijdens de coronacrisis. Onderzocht wordt wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat. Bekijk de uitkomsten van het onderzoek