Door het nieuwe coronavirus (COVID-19) hebben we op een andere manier sociaal contact met elkaar. Ondanks dat we minder fysiek contact met elkaar kunnen hebben, blijft sociale interactie belangrijk. Bekijk onderstaande adviezen om sociale interactie in tijden van corona te stimuleren.

Help elkaar in deze tijd en heb geduld met de ander. We hebben elkaar nodig om het vol te houden. 

Adviezen voor thuis

Adviezen voor het stimuleren van sociale interactie onder kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen:

1. Probeer anderen te helpen 

Maak een praatje met oude(re) mensen door te (beeld)bellen. Vraag hoe het gaat en of ze hulp nodig hebben. Denk aan uw ouders, maar vraag het ook aan een oude tante of oom, buur of iemand anders. Andere mensen helpen heeft niet alleen een positief effect op degene die hulp krijgt, maar ook op u, als persoon die helpt. 

Kijk voor meer informatie over eenzaamheid op:

Mentaalvitaal.nl: voorkomen van eenzaamheid

 

2. Help ouderen en anderen die hulp kunnen gebruiken door voor ze te koken of boodschappen voor ze te doen

Let in deze tijd extra op ouderen die mogelijk minder zorg ontvangen en veel binnen moeten blijven. Bijvoorbeeld of ze niet onbedoeld gewicht verliezen. Dat kan namelijk tot ondervoeding leiden. Help ze met boodschappen doen of voor ze te koken. 

Kijk voor meer informatie over ouderen op:

Voedingscentrum.nl: zorg voor eten voor ouderen tijdens de coronacrisis

 

3. Doe wat u zelf kunt doen en hoort te doen volgens de maatregelen  

Draag bij aan een goede sfeer in huis. Communiceer op een vriendelijke manier en met humor als u met meer mensen in een huis woont. 

Kijk voor meer informatie over een goede sfeer thuis op:

 • Pharos.nl: thuisblijven en opvoeding in tijden van het coronavirus
 • Nji.nl: tips voor gezinnen in tijden van het coronavirus

 

4. Let ook op wat uw kinderen online doen 

Praat met uw kind(eren) over hoe ze veilig online contact kunnen hebben, zoals eigen grenzen bewaken of over grenzen van anderen gaan.  Kinderen zitten veel online als ze minder vaak naar buiten kunnen. Houd hun online gedrag in de gaten. Verliefdheid, pesten in groepsapps, nieuwsgierigheid naar seks; het gaat gewoon door, maar nu vooral online. 

Kijk voor meer informatie over online gedrag op:

Seksuelevorming.nl: tips voor veilig online contact in tijden van het coronavirus

 

5. Houd telefonisch of via social media contact met elkaar

Houd elkaar in de gaten. Vanwege de coronacrisis zitten mensen noodgedwongen thuis. Er kan sprake zijn van stress omdat mensen bang zijn om ziek te worden, of om hun baan te verliezen. Hierdoor kan de spanning in huis oplopen, met soms geweld tot gevolg. 

Kijk voor meer informatie over online contact op:

 • Nji.nl: tips voor gezinnen in tijden van het coronavirus
 • Veiligthuis.nl: advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Arboportaal.nl: houd online contact met collega's en andere tips voor thuiswerken
 • YouTube.com: video van Centrum Seksueel Geweld over wat te doen als iemand vertelt seksueel misbruikt te zijn

 

6. Wees vriendelijk voor elkaar, thuis en in de supermarkt 

Help elkaar om elkaar aan de regels te houden en houd vol. Niemand kan er iets aan doen, iedereen zit in hetzelfde schuitje. We maken er samen het beste van. Wees ook creatief in deze tijd.

Kijk voor meer informatie over vriendelijkheid op:

 • YouTube.com: video over volhouden in de coronacrisis van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Thebestsocial.media: creatieve kunstchallenge om het thuiszitten dragelijker te maken

Voor professionals

De bovenstaande adviezen kunt u als professional, werkzaam bij gemeente, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst of in de zorg, ook gebruiken om mensen te helpen contact met elkaar te blijven behouden. 

Meer informatie voor professionals vindt u op:

 • Arq.org: ondersteunen bij de psychosociale effecten van de coronacrisis
 • Pharos.nl: bellen voorkomt een corona-isolement bij kwetsbare ouderen
 • Kis.nl: tips om eenzaamheid bij migrantenouderen door coronavirus te voorkomen
 • Movisie.nl: dossier over het coronavirus en het sociaal domein

Deze leefstijladviezen zijn tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituutPharos, Voedingscentrum, Rutgers, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCILandelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM)) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Bij deze adviezen zijn de algemene maatregelen rondom het coronavirus in Nederland leidend. 

Vragen over het coronavirus en het dagelijks leven? Bekijk dan de veelgestelde vragen op Rijksoverheid.nl.

Publicatiedatum: 16 april 2020.