Tijdens de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Kennisfestivals Gezond Leven in het najaar van 2018 en voorjaar van 2019 wisselden medewerkers van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en, gemeenten en andere landelijke- en lokale professionals kennis uit én werkten samen aan de wicked problems van gezondheidsbevordering. In het Dominicanenklooster in Zwolle, Philips Stadion in Eindhoven en ’t Oude Stadhuys in Gouda stond gezondheidsbevordering in de spotlights. Deelnemers haalden herinneringen op aan de afgelopen 10 jaar, deden verrassende nieuwe inzichten op én namen nieuwe kennis en praktische tools mee naar huis. Bekijk hieronder de terugblik op de Kennisfestivals in ZwolleEindhoven en  Gouda.  

Terublik Zwolle

Terugblik Zwolle

Terugblik Eindhoven

Terugblik Eindhoven

Terublik Gouda

Terugblik Gouda