10 jaar gezondheidsbevordering

Met als decor het Philips Stadion in Eindhoven kwamen op 12 maart ruim 100 professionals uit preventie en gezondheidsbevordering bijeen op het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Kennisfestival Gezond Leven. 
 Aan de hand van het rad van Gezond Leven haalden ze samen herinneringen op aan 10 jaar gezondheidsbevordering.

Zowel GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’ en als gemeenten,  sportorganisaties, en kinderopvangorganisaties, de Jeugd GezondheidsZorg, als de eerste lijn waren vertegenwoordigd. “Het ismooi om te zien dat het bruist aan energie en ideeën  op zo’n dag waar zoveel verschillende professionals elkaar vinden in hun gezamenlijke opgave: gezonde mensen in een gezonde leefomgeving, “aldus  Marian Sturkenboom, hoofd Afdeling Gezond Leven van het RIVM.

Kansen voor de toekomst

Welke kansen liggen er voor professionals? Roos Sohier van Factor W zoomde in op de kansen die liggen in de technologie, in positieve gezondheid en in de gezonde leefomgeving. Ook benadrukte ze de kracht van lokale gemeenschappen en meer inzetten op dialoog en samenwerking. 

Terugblik kennisfestival Eindhoven

Foto terugblik kennisfestival Eindhoven
Deelnemers kennisfestival Eindhoven 12 maart 2019
Marian Sturkeboom, RIVM afdeling Gezond Leven
Spreker, Roos Sohier (Factor W)
Deelnemers aan de workshop
Deelnemers aan een workshop tijdens het kennisfestival Eindhoven
Pauline Wiersema, Studio Rocco Verdult
Fons van der Lucht, RIVM
Spreker Fons van der Lucht, RIVM
PSV stadion
Deelnemers workshop
Deelnemers aan de workshop tijdens het kennisfestival Eindhoven

De omgeving als gezondheidsbevorderaar

Fons van der Lucht, senior onderzoeker RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en lector Healthy Ageing and Public Health, benadrukte het belang van het stimuleren van gezondheid vanuit de leefomgeving. Fons: “De leefomgeving kan op verschillende vlakken een positieve bijdrage leveren aan de uitdagingen van de publieke gezondheid. Fons: 
 De aanleg van de riolering was een belangrijk medicijn tegen veel ziekten. De leefomgeving moeten we zien als de riolering van de 21 eeuw”. 

Creatief in gesprek met bewoners

Social Designer Pauline Wiersema van Studio Rocco Verdult liet de aanwezigen kennismaken met creatieve manieren om het gesprek aan te gaan met wijkbewoners. Hoe creëer je uitnodigende situaties om het gesprek te laten ontstaan tussen bewoners onderling? Denk bijvoorbeeld aan het installeren van WiFi op rollators of het maken van een film met alle wijkbewoners. 

Workshops

Deelnemers hadden keuze uit een gevarieerd aanbod met onderwerpen als burgerparticipatie, samenwerken in ketens en netwerken, positieve gezondheid en de implementatie van erkende interventies. Diverse workshops hadden een regionale inslag, zoals de Gezonde School in Helmond en of de Brabants Omgevingsscan BrOs.

Enkele reacties op het programma 

“ Goed opgezet, leuk om praktisch bezig te zijn, goede inzichten gekregen om mee aan de slag te gaan” 

“ Fijn om te sparren en partners uit de omgeving te treffen” 

“ Voor mij is er meer duidelijkheid over het kiezen van interventies en over de wijze van erkenning van interventies.” 

“ Ik had graag meer informatie gehad over hoe we met elkaar kunnen zorgen dat de GLIGecombineerde Leefstijlinterventie meer opgepakt kan worden binnen het gemeentelijk beleid.” 

“ Interessant en leerzaam om te zien hoe de cijfers van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst gebruikt kunnen worden in het kader van de omgevingswet.”