In het historische stadhuis op de grote markt in Gouda kwamen 28 maart opnieuw ruim 100 professionals uit de preventie en gezondheidsbevordering bijeen op het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Kennisfestival Gezond Leven. Marcel Brosens, dagvoorzitter, en Marian Sturkenboom, hoofd afdeling RIVM Gezond Leven, trapten af door de deelnemers welkom te heten en aan te moedigen om met elkaar in gesprek te gaan over het verbinden van landelijk beleid met de lokale praktijk.

‘We willen in gesprek met jullie gaan en er een feestje van maken vandaag’, aldus Marian Sturkenboom. Reden voor een feestje was er zeker: vandaag vierden we 10 jaar gezondheidsbevordering én reikten we de BOP prijs 2019 uit!

10 jaar Gezond Leven

Wat is er sinds 2008 allemaal veranderd op het terrein van gezondheidsbevordering? Tijdens de opening wordt aandacht besteed aan het feit dat we gegroeid zijn tot 1460 Gezonde Scholen en dat er maar liefst 500 adviseurs actief zijn bij Gezonde Kinderopvang. Ook staan op Loketgezondleven.nl anno 2019 ruim 350 erkende interventies. Daarnaast wordt benadrukt dat er op het gebied van preventie ontzettend veel is veranderd. ‘Niet alleen de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst ’en zien het belang van preventie, ook huisartsen, scholen en zorgverzekeraars’, aldus Marian Sturkenboom.

Aan de hand van het rad van Gezond Leven werden o.a. uitdagingen op het gebied van gezondheidsbevordering besproken. ‘Door de decentralisaties zijn veel zorgtaken verschoven naar gemeenten, waardoor veel op hen af komt’.

Kansen voor gemeenten

Naast uitdagingen voor gemeenten, worden er ook kansen gedeeld. Elly Dekker, Senior Adviseur Gezondheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten), nam ons mee in de ontwikkeling van lokale preventieakkoorden De VNG gaat samen met andere landelijk partners gemeenten ondersteunen in de totstandkoming van deze akkoorden. Tijdens haar presentatie vertelde ze dat er voor gemeenten een belangrijke rol is weggelegd om verbinding te maken tussen de verschillende domeinen. Zij gaf als tip mee om als gemeente eerst op wijkniveau te kijken naar de issues die spelen, om daarna te zorgen dat lokale partijen afkomstig uit verschillende domeinen met elkaar in gesprek gaan over deze issues. ‘Werk daarna samen toe naar een regionaal plan. Deze aanpak spreekt ook de zorgverzekeraars aan’, aldus Elly Dekker. ‘En vergeet daarbij niet de koppeling te maken met het Nationaal Sportakkoord en regionale zorgakkoorden. Sluit vooral aan op lokale energie en al bestaande afspraken, en ga vanuit daar verder bouwen.’

Sfeerimpressie kennisfestival Gouda

Sfeerimpressie Kennisfestival Gouda
Sfeerimpressie kennisfestival Gouda
Sfeerimpressie kennisfestival Gouda
Sfeerimpressie kennisfestival Gouda
Sfeerimpressie kennisfestival Gouda
Sfeerimpressie kennisfestival Gouda
Sfeerimpressie kennisfestival Gouda
Sfeerimpressie kennisfestival Gouda
Sfeerimpressie kennisfestival Gouda
Sfeerimpressie kennisfestival Gouda
Sfeerimpressie kennisfestival Gouda

Workshops

Het ochtend- en middagprogramma was gevuld met verschillende workshops. Marije van Koperen en Djoeke van Dale (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) lichtten de niveaus en toepassing van interventies toe tijdens hun presentatie. ‘De Gecombineerde Leefstijl Interventie in het zorgpakket is een hele stap’, stelt Djoeke van Dale. Karlijn Leenaars (RIVM) en Yrsa Wagemakers (interventie-eigenaar De BeweegKuur) gaven tijdens hun workshops tips over hoe GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst ‘en, gemeenten, zorgprofessionals en sport- en beweegaanbieders aan de slag kunnen gaan met de Gecombineerde Leefstijl Interventie.

’s Middags werd er aandacht besteed aan o.a. slimme verbindingen tussen wonen, welzijn en zorg voor ouderen tijdens de workshop Gezond en vitaal ouder worden. Carina van der Beek (Gemeente Rotterdam) en Gerrie-Cor Herber (RIVM) vulden elkaar mooi aan door zowel de plannen en ideeën voor de gemeente Rotterdam als onderzoek over preventieve activiteiten voor ouderen aan de zaal te presenteren. De zaal zelf deelde ook concrete voorbeelden uit de praktijk met betrekking tot preventieactiviteiten: van wandelgroepjes die worden geïnitieerd door de huisarts tot een koffieochtend in het buurthuis. 

Daarna was het aan procescoördinator Monica van Papendrecht (Reos), Margreet Nugteren (Gemeente Amstelveen) en Inge Huernink (Zorg & Zekerheid) om meer kennis en kunde te delen over hun samenwerking. De preventiecoalitie Amstelland wil ervaring opdoen met een samenhangende zorgketen met meerdere partijen gericht op valpreventie voor de thuiswonende ouderen (vanaf 75 jaar) met een verhoogd risico op vallen. 'Hoe breng je een preventiecoalitie tot stand?' was dé vraag die tijdens deze workshop door de zaal gesteld werd. 'Het begint eigenlijk met een belletje door de accountmanagers binnen gemeenten naar de zorgverzekeraar in jouw regio, of andersom', vertelde Margreet. 'De grootste uitdaging is vooral de verschillende taal die wordt gesproken binnen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgverleners. Het is belangrijk om elkaar daarin tegemoet te komen'. 

Verbinding door ontmoeting

Na de workshops is het tijd voor een prikkelend intermezzo van Rocco Verdult. Als social-designer wierp hij licht op het belang van ontmoetingsplekken en saamhorigheid in onze samenleving - met in het achterhoofd gezondheidsbevordering - en hoe design hier een rol in kan spelen. Dit illustreerde hij telkens met door hem ontworpen praktijkvoorbeelden, zoals een klimrek dat hij door middel van een bouwzeil had omgetoverd tot een tipi en binnen no time door jongeren werd gebruikt werd als ontmoetingsplek.

Uitreiking BOP-prijs 

En tot slot de BOP-prijs. Nadat de filmpjes over de genomineerde nog één keer de revue passeerden, kon er ook worden gestemd door alle aanwezigen in Gouda. De uitkomst van deze stemming vulde het oordeel van de aangestelde jury aan: Annette Straver (senior beleidsadviseur bij de Gemeente Rotterdam) werd verkozen als de winnaar van de BOP-prijs 2019. Zij werd door Marian Sturkenboom en Jolanda Keijsers van TNONederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek in het zonnetje gezet met haar prijs en bloemen.