Op basis van focusgroepen en interviews op scholen waarbij zowel met leerlingen als docenten is gesproken, aangevuld met informatie uit eerdere inventarisaties heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geïnventariseerd wat de ervaringen en behoeften van scholen zijn op het gebied van seksuele en relationele vorming. Ook is geïnventariseerd waar groepen met een verhoogd risico op onbedoelde (tiener)zwangerschap­pen zich bevinden.