De factsheet Seksuele en relationele vorming in het onderwijs is tot stand gekomen op basis van focusgroepen en interviews op scholen waar zowel met leerlingen als docenten is gesproken. Aangevuld met informatie uit eerdere inventarisaties heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geïnventariseerd wat de ervaringen en behoeften van scholen zijn op het gebied van seksuele en relationele vorming. Ook is gekeken waar groepen met een verhoogd risico op onbedoelde (tiener)zwangerschap­pen zich bevinden.