De factsheet 'Seksuele en relationele vorming in het primair onderwijs' is een inventarisatie van de ervaringen en behoeften in het primair onderwijs (po) op het gebied van seksuele en relationele vorming.