In deze GALA handreiking ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) komen onder meer aan bod:

  • de minimale randvoorwaarden om de keten als een samenhangend geheel te realiseren en duurzaam te laten functioneren.
  • welke onderdelen van zorg en ondersteuning tenminste beschikbaar moeten zijn vanuit de zorgverzekering en vanuit de gemeente.
  • welke kosten onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen en welke onder verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar.   

Deze GALA handreiking is aanvullend op alle bestaande documenten  voor de implementatie van de aanpak Kind naar Gezond Gewicht, waaronder de Handreiking van Kind naar Gezonder Gewicht die de processtappen beschrijft voor de lokale projectleider in het realiseren van een lokale aanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Gerelateerde onderwerpen