Notitie Erkenning van interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2019-2022. In deze notitie presenteren de partners van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies (het NJi Nederlands Jeugdinstituut (Nederlands Jeugdinstituut), NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)), RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Kenniscentrum Sport, Movisie Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken (Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken), Vilans en het Trimbos-instituut), de bijgestelde uitgangspunten en criteria waarmee interventies in het erkenningstraject worden beoordeeld.