Notitie Erkenning van interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2019-2022. In deze notitie presenteren de partners van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies (het NJiNederlands Jeugdinstituut, NCJNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) , RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Kenniscentrum Sport, MovisieLandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken , Vilans en het Trimbos-instituut), de bijgestelde uitgangspunten en criteria waarmee interventies in het erkenningstraject worden beoordeeld.