Heeft u hulp nodig bij een lokaal gezondheidsvraagstuk? Of wilt u in uw gemeente of regio een leefstijlinterventie inzetten? Gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en kunnen een gratis advies op maat bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aanvragen. Neem contact op met Margien van Rooij of Roos Jansen. 

Maatwerk lokale gezondheidsvraagstukken

Wilt u uw lokale gezondheidsbeleid integraal aanpakken? Wilt u dat gezondheid een plek krijgt in de omgevingsvisie? Of wilt u de samenwerking tussen professionals uit de eerstelijnszorg en het sociaal domein verbeteren? Met deze en andere vragen kunnen wij u helpen.

In onze aanpak staat integraal werken aan gezondheidsvraagstukken centraal. Een aanpak met samenhang en aandacht voor de vraagstukken waarmee u worstelt. Wij vertalen onderzoeksgegevens en wetenschappelijke kennis naar uw lokale situatie. Hierbij werken we samen met landelijke en regionale partners.

Maatwerk leefstijlinterventies

Leefstijlinterventies zijn beschikbaar voor elk gezondheidsthema en elke doelgroep. Maar hoe past een leefstijlinterventie in de integrale aanpak in een wijk, dorp of gemeente? Hoe kiest u de juiste interventie bij uw vraagstuk? Hoe maakt u van zo’n interventie maatwerk? Met deze en andere vragen kunnen wij u helpen.

Samen met u denken we mee over het aanpassen van de interventie aan de lokale context, over implementatie, monitoring en bijsturen in de praktijk. Hierbij werken samen met landelijke en regionale partners. 

 

Meerdere gemeenten met dezelfde vraag?

Dan ondersteunen wij met webinars en workshops. Ook kunt u aansluiten bij een lerend netwerk voor implementatie van erkende leefstijlinterventies.

Deze extra ondersteuning voor gemeenten is mogelijk gemaakt door het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zo werkt advies op maat

  1. Vraag een advies op maat aan via Margien van Rooij of Roos Jansen. 
  2. Selecteer de vorm en adviseur: op basis van uw vraag en onze voorwaarden kijken we samen naar de vorm van het advies op maat. Denk aan adviesgesprekken, workshops, trainingen of een combinatie van vormen. Daarbij selecteren we een passende adviseur. Dit kan iemand van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn, maar ook een adviseur van onze landelijke en regionale partners. Bij een aanvraag van een gemeente betrekken we altijd de lokale GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst.
  3. Ga aan de slag: samen met de adviseur stelt u een kort plan van aanpak op, waarna u gezamenlijk aan de slag gaat.
  4. Evalueer: na afloop volgt een evaluatie en kijken we of het resultaat bruikbaar is voor andere gemeenten.

Voorwaarden

  1. Uw aanvraag is ondersteunend aan de reguliere werkzaamheden van organisaties, zoals de ROS Regionale Ondersteuningsstructuur of GGD.
  2. Er is voldoende capaciteit en draagvlak binnen uw eigen organisatie voor advies op maat en de borging van de resultaten.
  3. Het is voor de adviseur haalbaar om binnen circa 20 à 30 adviesuren een concreet, bruikbaar resultaat op te leveren.
  4. De opbrengsten mogen worden gedeeld met derden. Bijvoorbeeld in de vorm van lessen, voorbeelden.

Inspiratie over advies op maat nodig?

Video advies op maat Gezond Leven (1:37)

Voorbeeld maatwerk leefstijlinterventies

Voorbeelden maatwerk gezondheidsvraagstukken 2019

Voorbeelden maatwerk gezondheidsvraagstukken 2018

Meer weten of advies aanvragen?

Margien van Rooij

pasfoto Margien van Rooij

Mail of bel: 

Margien van Rooij
030-274 22 85 

Coördinator Gezonde Gemeente 

Roos Jansen

pasfoto Roos Jansen

Mail of bel: 

Roos Jansen
06-15 32 78 01

Adviseur Gezonde Gemeente