Mensen in overleg in vergaderzaal

Wilt u sparren over gezondheidsvraagstukken die spelen in uw gemeente? Of bent u op zoek naar passende erkende leefstijlinterventies? Gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en kunnen bij ons een gratis advies op maat aanvragen. Neem vandaag nog contact op met een van onze adviseurs.

Maatwerk lokale gezondheidsvraagstukken

Integraal werken en effectiviteit staan centraal. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vertaalt onderzoeksgegevens en wetenschappelijke kennis naar uw lokale situatie. Hierbij werken we samen met landelijke en regionale partners. We ondersteunen u met een of meerdere adviesgesprek(ken), workshop(s) of presentatie(s).

Gemeenten en GGD’en geven advies op maat een 8,5

In 2021 ontvingen gemeenten steungelden om rondom corona inwoners te stimuleren tot een gezondere leefstijl. Vanuit de Impuls leefstijlinterventies (2021-2023) ondersteunde het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (afdeling Gezond Leven) gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en daarbij met kennis en ervaringen over de inzet van erkende interventies binnen de integrale aanpak van lokale gezondheidsvraagstukken. Zo profiteerden 19 gemeenten en 8 GGD’en van een advies op maat-traject. Voorbeelden van adviesvragen:

 • Hoe kiezen we de juiste interventies voor lage SES Sociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. (Sociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. ) doelgroepen?
 • Hoe realiseren we een effectieve integrale aanpak van mentale druk bij jongeren?
 • Kunnen jullie ondersteunen bij een lokale sessie rond kiezen en implementeren van interventies?

Gemeenten en GGD’en waarderen het RIVM-advies: ‘veel kennis, goed thuis in de materie’ en een 8,5.

Jullie advies heeft ons op ideeën gebracht, geholpen zelf verder te denken.

Bron: Evaluatie Impuls leefstijlinterventies 2021-2023 (zie Evaluatieonderzoek.nl)

Zij gingen u voor

Gemeente Enschede

‘Tijdens de workshop ‘Interventies kiezen’ heb ik geleerd dat je niet te snel een (extra) interventie moet inzetten. Juist door eerst goed inzicht te hebben in je doelgroep, hoe je hen kunt betrekken en wat je wilt bereiken, kun je daarna heel gericht inzetten op het versterken van wat er lokaal al plaatsvindt.’

Lisa Borst | beleidsadviseur sport, gezondheid en leefstijl bij gemeente Enschede

GGD Regio Utrecht

‘Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) dacht mee met het programma van ons webinar voor gemeenten over mentale gezondheid jongvolwassenen. Ook verzorgden zij een heldere presentatie over ‘een integrale aanpak: van data naar doen’. Door het advies op maat ontstond een mooi sluitend programma.’

Iris de Putter | onderzoeker Publieke Gezondheid bij GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Regio Utrecht

Gemeente Gouda

'Ik geef een 9 voor het advies op maat-traject van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Door twee succesvolle workshops over de Aanpak Gezonde Gemeente hebben we een goed inzicht gekregen in prioriteiten (focus) en doelen. Ook heeft het gezorgd voor meer verbinding tussen de domeinen sport, cultuur en gezondheid.'

Brenda Brandsma | beleidsadviseur gezondheid en preventie bij gemeente Gouda 

Video advies op maat Gezond Leven (1:37)

Zo werkt advies op maat

 1. U legt contact met een van onze adviseurs.
 2. Een verkennend gesprek vindt plaats over uw vraag en hoe het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) u daarbij kan ondersteunen. Op basis daarvan selecteren we een passende adviseur. Dit kan een van onze RIVM-adviseurs zijn, en/of een adviseur van onze landelijke en regionale partners. Werkt u bij een gemeente? We betrekken altijd de lokale GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst).
 3. We gaan samen aan de slag met uw vraagstuk.
 4. Tijd om te evalueren. Na afloop kijken we ook of het resultaat bruikbaar is voor andere gemeenten en/of GGD’en.

 1. Uw aanvraag is ondersteunend aan de reguliere werkzaamheden van organisaties, zoals de ROS Regionale Ondersteuningsstructuur (Regionale Ondersteuningsstructuur ) of GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst).
 2. Er is voldoende capaciteit en draagvlak binnen uw eigen organisatie voor advies op maat en de borging van de resultaten.
 3. Het is voor de adviseur haalbaar om binnen circa 20 à 30 adviesuren een concreet, bruikbaar resultaat op te leveren.
 4. De opbrengsten mogen worden gedeeld met derden. Bijvoorbeeld in de vorm van lessen, voorbeelden.

Meer weten of advies aanvragen?

Hanneke Lakenvelt

foto Hann

Mail of bel  

Hanneke Lakenvelt-Verbree
Adviseur Gezonde Gemeente

088-689 52 91

Margien van Rooij

pasfoto Margien van Rooij

Mail of bel  

Margien van Rooij
Coördinator Gezonde Gemeente

088-689 22 85