Hoe verbind je als gemeente of GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst preventie en zorg? Welke interventies werken op gezondheidsgebied in jouw gemeente? En een integrale aanpak gericht op gezondheid en welzijn, hoe krijg je dat succesvol voor elkaar? Allemaal vragen waarover het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op maat kan adviseren.

Kunt u advies op maat gebruiken?

Wij adviseren u graag over integraal werken aan gezondheid en welzijn. Dat doen we met kennis die werkt, toegesneden op de situatie in uw wijk of gemeente. Is uw team toe aan nieuwe inspiratie? Of heeft u behoefte aan een frisse blik? Gemeenten en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en kunnen (kosteloos) bij ons terecht voor advies op maat. Van een adviesgesprek tot een lezing of workshop, het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu helpt u graag op weg. We zoeken steeds de samenwerking met regionale en landelijke partners. In alle gevallen vertalen we landelijke kennis naar uw wijk of gemeente. Interesse in advies op maat? Lees meer over hoe het werkt en meld u aan.

Wat houdt advies op maat in?

Roos Jansen, adviseur Gezonde Gemeente van het RIVM en Marloes Bosselaar,
adviseur Gezondheidsbevordering van de GGD Hollands Noorden, geven uitleg over het Advies Op Maat programma, waarin het RIVM met gemeenten een GGDÕen samenwerkt om samen de beste oplossingen te vinden voor lokale vraagstukken op het gebied van welzijn en gezondheid.

Voorbeelden van advies op maat

Verschillende gemeenten en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en maakten al gebruik van advies op maat. Benieuwd hoe een advies op maat eruit kan zien? Bekijk onderstaande voorbeelden ter inspiratie en download de factsheet Advies op maat Gezond Leven.

Factsheet Advies op maat

Facstheet Advies op maat Gezond Leven 2020

Samen met onze partners hebben we in 2019 meerdere gemeenten en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en geadviseerd over uiteenlopende vraagstukken. Bekijk de voorbeelden en ontdek de mogelijkheden voor advies op maat in de factsheet Advies op maat Gezond Leven.

Netwerkdag sociaal domein in Harderwijk

GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland gebruikte Advies op maat om samen met de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde meer inzicht te krijgen in het benutten van cijfers in het sociaal domein.


Waarom advies op maat?

“Net als andere gemeenten hebben we hier te maken met mantelzorg, eenzaamheid en bijvoorbeeld wmoWet maatschappelijke ondersteuning -voorzieningen. Beleidsprofessionals hebben handvatten nodig om hierop te kunnen sturen. We wilden deze sociale kwesties breder aanpakken met hulp van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu."


Wat leverde het op?

Het RIVM kwam langs in Harderwijk tijdens de netwerkdag georganiseerd door Meerinzicht. Zij gaf ons tips en tools om cijfers over gezondheid en sociaal domein handig te benutten. Wij kijken natuurlijk heel lokaal. De helicopterview van het RIVM samenbrengen met lokale kennis en expertise is uiterst waardevol.”
- Judith Heinrich, onderzoeker Publieke Gezondheid GGD IJsselland (voorheen bij GGD Noord- en Oost Gelderland)

Lees meer in RIVM Magazine RIVM Dichtbij.

Bijeenkomst domeinoverstijgende samenwerking Hof van Twente

‘Hoe pak je domeinoverstijgende samenwerking aan?’ Voor gemeente Hof van Twente was de nieuwe nota over de Jeugdwet, WmoWet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Wet publieke gezondheid aanleiding voor een advies op maat.


Waarom advies op maat?

"Wij willen het beleid integraal oppakken, maar hoe pak je domeinoverstijgende samenwerking op een goede manier aan? Wij namen de beslissing om samen met GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Twente het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu te vragen om mee te denken."


Wat leverde het op?

"Na een verkennend gesprek organiseerde het RIVM samen met de GGD en de gemeente een interactieve bijeenkomst voor ongeveer twintig beleidsambtenaren uit verschillende domeinen. Mede dankzij dat steuntje in de rug zijn de afdelingen Sociaal domein, Ontwikkeling en Openbare ruimte in gesprek gegaan. Inmiddels ligt er een gezamenlijk visiedocument, met de titel Gezonde verbinding.”
- Marjoleine Firet, beleidsmedewerker sociaal domein

Adviezen op maat in 2018

In 2018 hebben we zeven advies op maat-trajecten begeleid, waaronder GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Groningen over gezondheid en de Omgevingswet.

Wat leverde het op?
‘Het advies op maat bestond uit een kennismiddag over de Omgevingswet en raakvlakken met gezondheidsthema’s. Dat heeft ons echt een stap verder gebracht. Wij weten nu beter wat wij daarin kunnen betekenen.’ - GGD Groningen

Lees deze en andere voorbeelden van advies op maat in de factsheet Advies op maat Gezond Leven 2018-2019.

Hoe het werkt

  1. Bij interesse vult u het aanvraagformulier in. Wij bellen u vervolgens om de vraag te verkennen.
  2. Op basis van uw vraag en de voorwaarden wordt samen bekeken of een advies op maat traject aansluit. Afhankelijk van de vraag wordt een passende adviseur geselecteerd. Dit kan iemand van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn, een thema-instituut, een collega GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst/gemeente of een andere landelijke of regionale partner.
  3. Samen met de adviseur stelt u een kort plan van aanpak op, waarna jullie gezamenlijk aan de slag gaan.
  4. Na afloop van het traject evalueren we de opbrengsten van het traject en wordt bekeken welke opbrengsten bruikbaar zijn voor anderen.

Aandachtspunten

  • De aanvraag leent zich voor de inzet van een adviseur en is een aanvulling op reguliere werkzaamheden van organisaties, zoals de ROSRegionale Ondersteuningsstructuur (ROSRegionale Ondersteuningsstructuur ) of GGD.
  • Er is voldoende capaciteit en draagvlak binnen de eigen organisatie voor een adviestraject en de borging van de resultaten.
  • Het is voor de adviseur haalbaar om binnen circa 20-30 advies uren een concreet, bruikbaar resultaat op te leveren.
  • De opbrengsten mogen worden gedeeld met derden (bijvoorbeeld in de vorm van lessen, voorbeelden, producten of andere uitkomsten).

Interesse in advies op maat?

Meld u aan voor advies op maat via dit aanvraagformulier of neem contact op met onze adviseur Roos Jansen.

Contact

Roos Jansen

Neem voor meer informatie over advies op maat vrijblijvend contact op met adviseur Roos Jansen. 

Mail of bel: 

Roos Jansen
06-15 32 78 01