Een gezonde fysieke en sociale leefomgeving is een prettige plek om te leven. De omgeving nodigt uit tot gezond gedrag en om elkaar te ontmoeten. De leefomgeving is een belangrijke pijler in integraal lokaal (gezondheids)beleid rondom thema’s als overgewicht, roken, eenzaamheid, sociale veiligheid en gezondheidsachterstanden.

Actueel

Een gezonde leefomgeving:

  • biedt een goede toegang tot voorzieningen (zoals scholen, winkels, buurthuis) en openbaar vervoer, voor iedereen.
  • nodigt uit tot een gezonde leefstijl zoals wandelen, fietsen, spelen, ontspannen, eten of elkaar ontmoeten.
  • is schoon, heel en veilig.
  • is toegankelijk voor alle gebruikers (denk aan ouderen, kinderen en gehandicapten).

 

Landelijke kaders gezonde leefomgeving

De Omgevingswet en de Landelijke nota gezondheidsbeleid, Nationaal Preventieakkoord en Sportakkoord bieden een goed kader voor gemeenten voor gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen en het meenemen van gezondheid in het omgevingsbeleid. Gezondheid is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet en ambities krijgen een plek in de omgevingsvisies en plannen. 

Advies nodig?

Wilt u meer weten of advies over de gezonde leefomgeving? Mail of bel: 

Daniëlle de Jongh

06-46 86 09 15

Adviseur Gezonde leefomgeving