depressie-handen-vasthouden

Aan de slag met depressiepreventie? Kies voor een samenhangende aanpak met integraal werken. Volg hiervoor de 5 stappen van de gezonde wijkaanpak en gebruik de succesfactoren voor effectief gezondheidsbeleid.   

Het themadeel depressiepreventie is tot stand gekomen met onze partner het Trimbos-instituut.