Ouderen maken boswandeling

Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Op deze pagina’s gaan we in op de vraag wat het gezondheidsconcept te bieden heeft aan professionals die werken aan gezondheidsbevordering.

Tip

In de factsheet Het gebruik van brede gezondheidsconcepten: inspirerend en uitdagend voor de praktijk zijn de resultaten van onderzoek naar het gebruik van brede gezondheidsconcepten in de praktijk samengevat (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2019).

Definitie (positieve) gezondheid

Machteld Huber introduceerde het begrip positieve gezondheid in Nederland in 2012. Het is een term die de kracht van mensen benadrukt en minder de focus legt op het afwezig zijn van ziekte. Het biedt daarmee een alternatief voor de huidige definitie van gezondheid van de WHOWorld Health Organization (WHO) Wereldgezondheidsorganisatie . Gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie in plaats van alleen in somatische of psychische zin (factsheet Positieve gezondheid ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).

Het concept onderscheidt 6 dimensies van gezondheid:

 • lichaamsfuncties
 • mentaal welbevinden
 • zingeving
 • kwaliteit van leven
 • sociaal maatschappelijke participatie
 • dagelijks functioneren

 Bron figuur: Stichting Institute for Positive Health.

Wat biedt positieve gezondheid het werkveld?

Kansen

 • De mens staat centraal.
 • Het concept benadrukt het ‘potentieel’, niet wat er niet meer gaat.
 • De focus op ‘gezondheid’ in plaats van op ziekte helpt beleidsmakers en politici anders te denken en het aanbod beter aan te laten sluiten bij de vraag.

Uitdagingen

 • Meetbaar maken positieve gezondheid.
 • De complexiteit van het brede begrip hanteerbaar maken.

Positieve gezondheid in perspectief

Naast de potentie van het concept plaatsen professionals het concept positieve gezondheid ook in perspectief. Bijvoorbeeld:

 • Gezondheid is een middel opdat iemand zijn/haar ding kan doen en geen doel op zich.
 • Waar blijft ziekte in het concept positieve gezondheid?
 • Is het wel voor iedereen haalbaar?
 • Is het concept wel zo vernieuwend in de publieke gezondheidszorg?

Positieve gezondheid in de praktijk

Overal in het land zijn gezondheidsprofessionals bezig met de vertaling van dit concept naar hun praktijk. Lees meer over:

Rapport ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie: Een inventarisatie in de praktijk

Meer samenwerking tussen organisaties, meer uitwisseling van ervaringen en verdere uitwerking van het concept Positieve gezondheid in concrete handvatten zijn nodig om positieve gezondheid verder te brengen in de praktijk. Dit blijkt uit de inventarisatie die gemaakt is in opdracht van ZonMw. De centrale vraag was op welke wijze de verschillende domeinen zorg, welzijn en publieke gezondheid met het begrip aan de slag zijn gegaan. Uit de inventarisatie blijkt dat het concept met enthousiasme is ontvangen, het partijen in beweging brengt en nieuwe verbindingen maakt tussen zorg en welzijn. Naast het vasthouden van het enthousiasme, is onderbouwing van het concept, een ‘proof of concept’ nodig.

Meer informatie