in de schijnwerpers

Welke interventies werken om mensen weer te laten deelnemen aan de samenleving? Met de Impuls Leefstijlinterventies (2021-2022) informeren en enthousiasmeren we gemeenten over erkende leefstijlinterventies. We zetten enkele interventies in de schijnwerpers.  

Futsal Chabbab

De erkende interventie Futsal Chabbab houdt in dat jongeren uit verschillende aandachtswijken in Nijmegen zaalvoetbaltraining krijgen, in combinatie met huiswerkbegeleiding en coaching. Ze leren niet alleen beter voetballen, maar krijgen ook  een stukje discipline mee die hoort bij sport. Vervolgens leren ze om die discipline in te zetten op school en in de wijk.

Intro

We spreken met Saïd Achouitar, oprichter van Futsal Chabbab, en Richard Sleegers, docent-onderzoeker aan de HAN en nauw betrokken bij de interventie.

body intro

Pas achttien jaar oud was hij toen hij in 2004 aanklopte bij de Kamer van Koophandel om zich in te schrijven, vertelt Saïd Achouitar. “Toen vroegen ze wat mijn bedrijfsnaam zou zijn. Bedrijfsnaam? Daar had ik nog helemaal niet over nagedacht.” Het eerste wat in hem opkwam: Futsal Chabbab. “Futsal is de internationale term voor zaalvoetbal, en Chabbab betekent jongeren. Zaalvoetbal voor jongeren dus,” legt Achouitar de bijzondere naam van de interventie uit.

Interview body tekst

Discipline aanleren

Sleegers legt uit welke belangrijke rol de Futsal Chabbab-trainer bij het stukje discipline binnen de interventie speelt: “Zoals fairplay wordt gevraagd op het veld, wordt dat ook verwacht in het leven. De trainer spreekt de jongeren aan op negatief gedrag, bijvoorbeeld als ze rotzooi trappen op straat. Als de trainer te horen krijgt dat er iets vervelends is gebeurd, krijgen de jongeren dat ook te horen, in het kringgesprek of individueel.”

Sleegers merkt ook de verbindende rol van de trainers van Futsal Chabbab op: “Er zijn vaak een heleboel professionele opvoeders bezig met de jongeren, denk aan jongerenwerkers, wijkagenten en straatcoaches. Toch zit er vaak een muur tussen de jongere en de professional. Ook is er dikwijls argwaan vanuit de jongere.” “Door als professional samen te werken met de Futsal Chabbab-trainer, creëer je een alliantie,” vult Achouitar aan, “en dan willen die jongeren opeens wel luisteren.”

 

Erkende interventie Futsal Chabbab - overleg

 

Betere schoolresultaten

De inzet van Futsal Chabbab helpt jongeren in Nijmegen om betere schoolresultaten, een diploma of andere startkwalificatie te behalen. “Maar als je kijkt naar de problematiek in diverse gemeenten, als het gaat om leefbaarheid, dan denk ik dat we met onze interventie op veel vlakken een antwoord hebben,” zegt Achouitar. “We spelen in op de behoefte van jongeren, door hen (sportieve) activiteiten aan te bieden. Tegelijkertijd spelen we ook in op de vraag van de wijk als het gaat om leefbaarheid en sociale cohesie. Want wij laten de jongeren niet alleen sporten, wij vragen ook: wat kun jij betekenen voor de wijk, voor de buurtbewoners en voor de winkeliers in jouw buurt?” Dat laatste wordt ook concreet gemaakt door de buurtbijdragen die de teams moeten doen voor de Futsal Battle: een stadsbrede zaalvoetbalcompetitie tussen wijken.

 

Wij laten de jongeren niet alleen sporten, wij vragen ook: wat kun jij betekenen voor de wijk?

 

Samenstelling van de groep

Het doorlopende programma van Futsal Chabbab bereikt gemiddeld zo’n 30 à 40 jongeren per wijk, in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Werving gaat via scholen, maar vooral van mond tot mond. “Op die manier lukt het ons altijd wel om de sleutelfiguren binnen te halen. De grootste boefjes, zeg maar. En die nemen dan weer hun vriendjes mee. Dat zijn vaak degenen die het ’t meest nodig hebben,” vertelt Achouitar.
De interventie spreekt zowel jongens als meisjes aan en richt zich niet op één specifieke doelgroep. “Straatcultuur is niet één bepaalde afkomst. Die is juist zeer divers. Dat zie je ook terug bij de jongeren met wie wij werken. Het gezegde dat ‘sport verbroedert’ gaat hier zeker op.”

 

Structurele financiering

De interventie Futsal Chabbab wordt al bijna twintig jaar in verschillende wijken in de gemeente Nijmegen ingezet. De gemeente financiert de inzet van Futsal Chabbab: “Structurele financiering leidt ook tot een duurzaam resultaat. Daarom zijn we erg blij dat de gemeente Nijmegen ook naar de lange termijn kijkt en Futsal Chabbab voor een langere periode inzet. Dat komt de interventie echt ten goede,” legt Sleegers uit.

Het helpt ook dat de inzet van Futsal Chabbab niet duur hoeft te zijn. Achouitar: “We zijn een erg platte organisatie en werken veel met vrijwilligers, studenten en ervaringsdeskundigen. We geven de boefjes van de straat een kans om binnen Futsal Chabbab een rolmodel te worden. Daardoor kunnen we kwaliteit bieden en aansluiten bij jongeren, zonder dat het onder de streep veel hoeft te kosten.”

 

 

Boefjes van de straat krijgen de kans om rolmodel te worden

 

Randvoorwaarden voor succes

Meerdere keren laat Achouitar blijken dat de bottom-upbenadering van Futsal Chabbab belangrijk is voor het succes van de interventie. “Onze trainers, onze rolmodellen, komen zelf uit de wijk. Zij kennen de wijk en de straatcultuur. Als we het op een andere plek, in een andere gemeente, willen inzetten, zullen we eerst trainers moeten opleiden die afkomstig zijn uit de wijk. Wij nodigen gemeenten van harte uit om mee te kijken in Nijmegen, en we kunnen hen vervolgens ook on the job coachen.”

Sleegers geeft aan dat het belangrijk is dat een gemeente die aan de slag wil met Futsal Chabbab zich voor een langere tijd committeert: “Ik denk dat je minimaal twee schooljaren nodig hebt om het echt goed in te bedden, zodat het een duurzame plek kan krijgen.”

Afsluiting

Aan de slag met Futsal Chabbab

Wilt u als gemeente of welzijnsorganisatie ook aan de slag met Futsal Chabbab? Neem contact op met Saïd Achouitar (said@fcsocialwork.nl) of Richard Sleegers (Richard.Sleegers@han.nl) of kijk op www.fcsocialwork.nl

Advies op maat 

Wilt u hulp bij uw lokale gezondheidsvraagstuk? Wij geven advies op maat en ondersteunen gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en bij de aanpak van lokale gezondheidsvraagstukken. Ook geven we advies bij het kiezen, aanpassen en implementeren van erkende interventies. Ga naar Advies op maat gemeenten en wij helpen u graag verder.