Intro

Het is verstandig om uw project te borgen voor de toekomst. Van blijvende betrokkenheid van alle partijen en structurele financiering, tot en met het borgen van de kwaliteit van de uitvoering en het vastleggen van kennis over het proces. Op deze pagina staan aandachtspunten voor de borging van uw project. 

Werk integraal

Wilt u meer weten hoe u uw project borgt binnen een integrale aanpak? In het stappenplan Integraal werken  vindt u onder andere informatie die voor borging van belang is, zoals Monitoren en evalueren en Draagvlak creëren en behouden.  

Aandachtspunten voor borging

Hieronder vindt u 3 aandachtspunten voor het borgen van uw aanpak. Het is van belang om al tijdens het opstellen van het uitvoeringsplan over de borging na te denken.

Tip 1: Onderhoud het draagvlak

Blijf actief investeren in draagvlak bij alle betrokkenen. Zowel bij uitvoerende professionals als beleidsmanagers en wethouders. Het helpt als beleidsmanagers en wethouders het belang blijven zien voor hun eigen maatschappelijke thema’s. Zij kunnen op politiek en bestuurlijk niveau steun uitdragen en helpen bij het regelen van structurele financiering. 

Zo houdt u het enthousiasme van de betrokkenen vast:

  • Neem de aanpak  in het lokale preventie-akkoord of een ander beleidsprogramma op, indien mogelijk. Zo wordt die onderdeel van een bredere beleidsstrategie.
  • Communiceer regelmatig over de voortgang, verbeteringen en behaalde doelen.
  • Vier tussentijdse successen.

Aandachtspunt 2: Zorg voor structurele financiering

Neem al in het uitvoeringsplan een begroting op voor het onderhouden en evalueren van de aanpak. Houd rekening met de tijd die het kost om de benodigde capaciteit en financiering te regelen. Begin hier op tijd mee, ruim voordat de tijdelijke financiering stopt. 

De benodigde structurele of aanvullende financiële middelen regelt u bijvoorbeeld door:

  • De activiteiten in te bedden in een al bestaande aanpak.
  • Uit te zoeken wat andere sectoren kunnen bijdragen door gemeenschappelijke plannen te integreren.
  • Aanvullende financiering aan te vragen. Wees creatief in het vinden van een subsidieverstrekker.

Bij het aanvragen van financiering helpt het als u inzicht geeft in de voortgang en resultaten van de aanpak.

Tip 3: Borg kwaliteit en maak de aanpak beschikbaar voor later gebruik

Houd de kwaliteit van de uitvoering van de aanpak op peil, ook bij personele wisselingen. Zorg dat:

  • De aanpak ook te gebruiken is door anderen. Leg zoveel mogelijk de kennis vast die bij de verschillende projectleden aanwezig is. Deel deze actief. Denk aan:  contacten met betrokkenen, communicatiestrategie en werkwijze voor het plannen van activiteitenhet benaderen van deelnemers.
  • Afspraken met alle betrokkenen binnen en buiten het gemeentehuis over de verantwoordelijkheden, rollen, taken, tijdsbesteding en het geld. Bespreek ook wat buiten de samenwerking valt.
  • Duidelijk is hoe de aanpak gemonitord en geëvalueerd wordt. Door een vinger aan de pols te houden kunt u makkelijker tussentijds bijsturen.

Advies op maat

Hulp nodig bij het borgen van een integrale aanpak in uw gemeente? Gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en kunnen een gratis advies op maat bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) aanvragen. Zie: Advies op maat gemeenten.

Extra informatie