Speel met visuele illusies

Op een groot bord schep je meer dan op een klein bord.[1] Ook eet je meer van een groot bord. Dit wordt veroorzaakt door de Delboeuf-illusie: een cirkel oogt groter als er een tweede cirkel vrij strak omheen getekend staat, dan wanneer er een grote cirkel wijd omheen getekend staat.
Kleurcontrasten hebben ook invloed op hoeveel je opschept en eet. Zo schep je op een wit bord meer pasta met een witte saus, dan pasta met een rode saus. Dit komt omdat er bij de witte saus weinig contrast is met de buitenrand van het bord wat de neiging om meer op te scheppen versterkt. Wordt dat witte bord vervolgens op een wit tafelkleed geplaatst, dan dempt dat het effect van het gezichtsbedrog. In ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, waar het van belang is dat mensen goed eten, kunnen bijvoorbeeld beter grotere borden met minder kleurcontrast worden gebruikt[2].

Geef feedback

In de bebouwde kom rijden automobilisten vaak (onbewust) te hard. Door het plaatsen van snelheidsmeters zien automobilisten hoe hard ze rijden. Onder de toegestane snelheid verschijnt bijvoorbeeld een blije groene smiley, met in groen de snelheid in cijfers. Als er te hard wordt gereden verschijnt er een teleurgestelde rode smiley, met in rood de snelheid in cijfers. Het positieve effect blijkt na 5 weken verdwenen. Verplaatsen van de meters is een mogelijkheid. Na twee maanden kunnen ze weer terugkeren; dan blijken ze weer op te vallen.

Maak gezond aantrekkelijk en makkelijk

Gezond op ooghoogte

Mensen kiezen eerder voor aantrekkelijke producten. Dit gaat niet alleen om hoe aantrekkelijk het product er uit ziet, maar ook om de plek in het schap. De erkende interventie De Gezonde Schoolkantine (goed onderbouwd) helpt scholen een gezonde eetomgeving te creëren waarin de gezonde keuze de gemakkelijke is op basis van het nudgingprincipe. Het overgrote deel van het aanbod is gezond en wordt op een aantrekkelijke manier aangeboden.

Verander de looproute

Mensen nemen vaak de lift omdat dit een gewoonte is, terwijl de trap vaak niet ver weg is. Het aanbrengen van rode lijnen richting de trap, met voetstappen op de trap, verandert dit automatische gedrag. In dit filmpje ziet u hoe mensen de lijnen volgen en de trap nemen in de bibliotheek in Utrecht.

Snoepvrije kassa's

Bij kassa's in supermarkten en op stations worden veel ongezonde snacks aangeboden voor onderweg. Het is de plek voor impulsaankopen. Door juist deze plek in te richten met fruit, groentesnacks of nootjes, ter vervanging van ongezonde snacks, maak je de gezonde keuze makkelijiker. Deze 'snoepvrije kassa's' zorgen ervoor dat er meer gezonde snacks worden verkocht. Daarnaast blijkt dat consumenten dat ook doen als ze weten dat ze daartoe gestimuleerd worden[3].

Groente met een lekkere naam

Groenten als verwennerij presenteren, in plaats van gezond, verhoogt de consumptie. Gebruikmaken van woorden die normaal gesproken ongezonde snacks aanprijzen helpt hierbij. Bij een onderzoek aan de Amerikaanse Stanford University werden in de universiteitskantine alle groenten op verschillende manieren gepresenteerd: met gewone benamingen, 'light' benamingen, 'positief-gezonde' benamingen of 'verwen-jezelf' benamingen. Bij de verwen-jezelf benamingen, zoals 'dynamite chili bietjes met limoen' of 'sweet zisslin boontjes met krokante sjalotjes' nam de consumptie met 25% toe[4].

Communiceer hoe anderen zich gedragen

Mensen zijn kuddedieren en volgen graag het gedrag van anderen. Communiceren over de sociale norm beïnvloedt het gedrag. In de ‘Most of Us’-campagne in verschillende Amerikaanse staten wordt op de sociale norm ingespeeld. In Minnesota bijvoorbeeld overschatten jongeren het percentage leeftijdsgenoten dat alcohol drinkt. De campagne gebruikt actuele data om te laten zien dat de meeste jongeren geen alcohol drinken. Dit heeft als effect dat jongeren minder gaan drinken omdat ze bij de grootste groep willen horen. Bekijk het Engelstalige filmpje (externe link) waarin de principes van de 'Most of Us'-campagne verder worden toegelicht. Ook bij het stimuleren van fruitconsumptie kan communiceren over de sociale norm werken. De reguliere boodschap 'Eet twee stuks fruit per dag' lijkt minder effectief dan het communiceren van 90% van de mensen eet 2 stuks fruit per dag[5].

Afstand tot verleiding

Snacks minder toegankelijk maken zorgt ervoor dat mensen er minder van eten[6]. Als snacks verder weg staan neemt de kans op het eten hiervan af. Daarnaast neemt ook de hoeveelheid die men eet af, vergeleken met snacks die dichterbij staan. Ook ervaren mensen minder inspanning om een snack te laten staan wanneer deze verder weg staat. Het opvallen van de snack en het 'zin erin hebben' wordt niet beïnvloed door de afstand. Deze informatie geeft aan dat, ondanks de verleiding van een snack, het verder weg plaatsen ervoor zorgt dat men minder snacks eet.