Als gemeente, zorgverzekeraar, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst of zorg- en welzijnsprofessional richt u zich vaak op dezelfde risicogroepen om gezondheid te bevorderen of om zwaardere hulpvragen te voorkomen. Voorbeelden van deze risicogroepen zijn kwetsbare ouderen, mensen met overgewicht en/of chronische ziekten, mensen met psychische problemen en mensen met een lage sociaaleconomische status (ses). Om de gezondheid en zelfredzaamheid van deze inwoners te bevorderen bereikt u meer door samen te investeren in gezondheidsbevordering, vroegsignalering en wijkgerichte samenwerking. Deze samenwerking kent veel voordelen:

 • U geeft een extra impuls aan activiteiten die al gebeuren in de wijk of in de zorg.
 • U sluit beter aan op de ondersteunings- en zorgbehoefte van inwoners.
 • U voorkomt of vertraagt dat mensen ondersteuning of medische zorg nodig hebben, waardoor de vraag naar duurdere vormen van zorg vermindert.
 • Het bevordert afstemming tussen professionals in het publieke, medische en sociale domein.
 • U vergroot uw kennis van de mogelijkheden voor ondersteuning en verwijzing in de wijk.

In Nederland zijn al goede voorbeelden waar professionals uit preventie, zorg en welzijn, maatschappelijke partners en inwoners met elkaar samenwerken. Bekijk onze praktijkvoorbeelden en lees meer over de preventiecoalities.

De gemeentelijke verantwoordelijkheid (voor preventie) richt zich op:

 • de gezonde bevolking (WpgWet publieke gezondheid Wet publieke gezondheid  , Jeugdwet);
 • groepen met een verhoogd gezondheidsrisico (Wpg, WmoWet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning   2015 en Jeugdwet);
 • individuen met een verhoogd gezondheidsrisico (Wmo 2015 en Jeugdwet);
 • individuen met een gezondheidsprobleem (Wmo 2015, Jeugdwet).

De verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars (voor preventie) richt zich op:

 • individuen met een vastgesteld verhoogd gezondheidsrisico (geïndiceerde preventie);
 • individuen met een gezondheidsprobleem (zorggerelateerde preventie);
 • Lees meer over de verantwoordelijkheden van gemeenten en zorgverzekeraars binnen het wettelijke kader.

Samenwerken: hoe doe je dat?

Elke gemeente, zorgverzekeraar of zorg- en welzijnsprofessional maakt keuzes waarop zij inzet. Om effectief te zijn is het goed om samen prioriteiten te stellen waar iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een bijdrage aan levert.  Maar hoe kun je elkaar vinden, hoe kom je tot gezamenlijke ambities en hoe geef je de samenwerking vorm? Lees verder in Samenwerken, hoe doe je dat?

Elkaars wereld en werkwijze verkennen

Gemeenten en zorgverzekeraars en professionals die al samenwerken ervaren dat je eerst elkaars wereld en werkwijze moet leren kennen. Elke partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheden, rollen en mogelijkheden. U vindt tips in Samenwerken, met wie?

Financiering: welke mogelijkheden zijn er?

Naast de wettelijke financieringsbronnen of de reguliere inzet van beroepskrachten zoals gezondheidsmakelaar of gezondheidsbevorderaar van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst , sociaal wijkteam en de buurtsportcoach, zijn er aanvullende (tijdelijke) mogelijkheden bij het bekostigen van preventie voor risicogroepen. Lees verder over de mogelijkheden voor financiering.