Gecombineerde leefstijlinterventie

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLIGecombineerde Leefstijlinterventie ) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek).

Gecombineerde leefstijlinterventie in de basisverzekering

Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. Dit biedt gemeenten en zorgverzekeraars kansen om het zorgaanbod goed aan te laten sluiten op het sport- en beweegaanbod binnen het publieke domein. Een goede keten van zorg en preventie kan bijdragen aan het behoud van een goede leefstijl na afloop van het programma.

Zie verder: Gecombineerde Leefstijlinterventie.

Erkende gecombineerde leefstijlinterventies

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft drie interventies erkend op het niveau effectiviteit in het erkenningstraject: SLIMMER, CooL en De Beweegkuur. Zorginstituut Nederland geeft aan dat programma’s die als GLI door het RIVM erkend zijn, voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking kunnen komen. Het is aan zorgverzekeraars om te besluiten welke programma’s zij vergoeden en contracteren.

Zie verder: Erkende Gecombineerde Leefstijlinterventie in de basisverzekering.

Vragen?

Heeft u vragen over het indienen of aanbieden van een GLI? Bekijk de veelgestelde vragen over de GLI.