Onderstaande interventieoverzichten geven u snel inzicht welke erkende interventies u kunt inzetten voor gezonde(re) inwoners in uw gemeente. Er zijn overzichten voor (gezondheids)thema’s, settings of doelgroepen. U kunt ook uw eigen selectie maken, dat doet via Interventies zoeken

Totaaloverzichten

Alle erkende interventies

Alle erkende interventies

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid

Lage SES

Lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus.

Overzichten gezondheidsthema's

Roken

Roken

Overgewicht

Overgewicht

Alcohol

Alcohol

Gecombineerde leefstijlinterventie

GLIGecombineerde Leefstijlinterventie (overgewicht)

Valpreventie

Valpreventie

Drugs

Drugs

Seksuele gezondheid

Seksuele gezondheid

Mentale gezondheid

Mentale gezondheid

Overzichten doelgroepen

Lage SES

Lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus.

Ouderen

Ouderen

Kinderwens/zwangerschap

Kinderwens/
zwangerschap

Diabetes

Diabetes

Chronisch zieken

Chronisch zieken

Overzichten onderwijs

Inhoud Toelichting bij de interventieoverzichten

  • De interventieoverzichten geven altijd het up-to-date overzicht van de actuele interventies uit de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven (een gezamenlijk initiatief van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
  • De overzichten voor thema’s en het onderwijs sluiten aan op pijlers van de integrale aanpak van Gezonde Gemeente en Gezonde School. 
  • Op de interventieoverzichten ziet u 'aanbevolen interventies'. Dit zijn interventies die door de Erkenningscommissie zijn beoordeeld als Goed onderbouwd of Effectief (met een eerste, goede of sterke aanwijzing voor effectiviteit). Deze interventies zijn van goede kwaliteit, zijn gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Ze bevatten een heldere beschrijving en een handleiding.
  • U kunt ook kiezen voor 'aanbevolen interventies + Goed beschreven interventies'. Dit zijn de aanbevolen interventies, aangevuld met interventies die door praktijkprofessionals zijn beoordeeld als Goed beschreven. Al deze interventies bevatten een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding. 

Kijk ook eens bij

Erkende interventies en het erkenningstraject

Erkende interventies en het erkenningstraject

Werkzame elementen

Interventies aanpassen met behoud van werkzame elementen