Contact

Hebt u vragen of wilt u contact met ons? Mail dan naar gezondleven@rivm.nl.

Actuele onderwerpen

Wat speelt er momenteel op het gebied van gezondheidsbevordering op scholen? Wat zijn de actuele landelijke ontwikkelingen? U leest het bij de Actuele onderwerpen.

Veelgestelde vragen

De lijst met veelgestelde vragen is samengesteld op basis van vragen van professionals die scholen ondersteunen op het gebied van gezondheidsbevordering.

Scholing en inspiratie

Scholing en netwerkbijeenkomsten Gezonde School: landelijke bijeenkomsten voor professionals die scholen ondersteunen. Het versterken van vaardigheden en het uitwisselen van praktijkervaringen staan centraal.

Extra ondersteuning scholen

Scholen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs konden de afgelopen jaren via het Ondersteuningsaanbod een aanvraag doen voor ondersteuning bij het werken aan gezondheid. Deze ondersteuning biedt scholen onder meer de kans om kennis te maken met de Gezonde School-aanpak en het vignet Gezonde School. Ga voor meer informatie naar Ondersteuningsaanbod scholen.

Contact met GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst of thema-instituut

Gemeenten, GGD’en en scholen kunnen met hun inhoudelijke vragen over thema’s terecht bij (andere) GGD’en en landelijke themainstituten:

Gezonde School-adviseurs in het kader van de Onderwijsagenda SBGLSport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

Gezonde School-adviseurs aangesteld in het kader van de Onderwijsagenda SBGL (Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl) hebben de taak scholen 'hands-on' en lokaal te helpen bij het komen tot schoolbeleid voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl.

Websites