Handreiking Gezonde Gemeente

Deze Handreiking Gezonde Gemeente is onder meer gemaakt voor gemeenten, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst- en zorgmedewerkers die (willen)  werken aan gezondheidsbevordering.  U vindt hier informatie, tips, tools en praktijkvoorbeelden die bijdragen aan een gezonde leefstijl van de inwoners en een gezonde leefomgeving in wijk en gemeente. 

Uitgelicht

Nieuw in de Handreiking Gezonde Gemeente

Nieuw in de Handreiking Gezonde Gemeente

In de Handreiking

Wat werkt?

Als u effectief aan de slag wil met alcoholpreventie voor jongeren, of u wilt inzetten op meer beweging bij ouderen, dan is het fijn om te weten wat nou echt werkt, en wat niet. Wat maakt een aanpak succesvol? In de nieuwe wat werkt dossiers vindt u het antwoord.

De gezonde wijk

infographic gezonde wijkaanpak

Een voorbeeld van een integrale aanpak op wijkniveau is de Gezonde Wijk en Regioaanpak, die zich richt op gezondheidsbevordering van inwoners van een wijk, buurt of dorp. Participatie en de eigen kracht van de inwoners staan daarbij centraal. 

Uitgelicht

Film: Drie partners over gezondheid

Film: Drie partners over gezondheid

Interventieoverzichten

Interventie-overzichten