September 2019

Dossier Armoede, schulden en gezondheid

Hoe kun je als gemeente de situatie en  gezondheid van  mensen die leven in schulden en armoede verbeteren? Het dossier Armoede, schulden en gezondheid  (i.s.m. PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. ) geeft handvatten voor een integrale aanpak. De aanpak richt zich op vier factoren: beschikbare financiële middelen, chronische stress, gedragsfactoren  en slechte gezondheid.  Verder vind je in het dossier een overzicht van landelijke programma’ s, beschikbare erkende interventies, goede voorbeelden en tips die helpen om een uitvoeringsplan vorm te geven.

Nieuw voorbeeld valpreventie

Er is een nieuw voorbeeld geplaatst op de pagina voorbeelden valpreventie:

Thuis onbezorgd Mobiel

65-plussers ervaren een betere kwaliteit van leven door het volgen van het TOM-programma (Thuis Onbezorgd Mobiel)(opent in een nieuw venster), een aanpak met aandacht voor valpreventie door een gericht beweegprogramma, voedingsvoorlichting en sociale steun. Dit programma is opgezet door VeiligheidNL, Nutricia, Philips en zorgverzekeraar ONVZ en in samenwerking met lokale partners in 5 verschillende regio’s uitgevoerd en onderzocht onder 145 deelnemende ouderen. Resultaat van het programma is dat de kracht en balans van de ouderen verbeterd is en het aantal mensen dat is gevallen afgenomen is. Tevens geven de ouderen zelf aan dat hun gezondheid is verbeterd en ze beter in hun vel zitten. Uit onderzoek blijkt dat de integrale en lokale aanpak van TOM dus werkt!

Stappenplan nu ook als download

Het stappenplan Hoe creëer ik draagvlak voor gezondheidsbeleid? op de pagina Bestuurlijk draagvlak en borgen van lokaal gezondheidsbeleid is nu ook als download beschikbaar zodat u het ook offline bij de hand kunt houden.

Nieuw voorbeeld over een gezonde leefomgeving

Op de pagina Gezonde leefomgeving staat een nieuw voorbeeld:

Ontmoeten, spelen en natuur in 12 Gezonde Buurten

Binnen het project Gezonde Buurten worden buurtplekken gerealiseerd waar ontmoeten, spelen en natuur samengaan. Het ontwerp en de realisatie doen buurtbewoners zelf, in samenwerking met de gemeente. Ze worden daarbij geholpen door de experts en procesbegeleiders van Jantje Beton en IVN natuureducatie. Zo zijn er bijvoorbeeld al 'tiny forests' en een 'struintuin' aangelegd. Het project Gezonde Buurten wordt gefinancierd door het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van 2018 tot 2021 worden er in totaal twaalf Gezonde Buurten in acht gemeenten gerealiseerd.

Juli 2019

Themadeel alcohol geactualiseerd

De onderdelen cijfers en feiten, wettelijk- en beleidskader en beleidsfocus en doelen lokaal alcoholbeleid zijn geactualiseerd.

Integrale aanpak themadeel Seksuele gezondheid vernieuwd

De pagina's met informatie over de integrale aanpak rondom seksuele gezondheid zijn vernieuwd. De pagina's beschrijven nu alle pijlers van de integrale aanpak per thema: soa, hiv, onbedoelde (tiener-)zwangerschap en seksuele grensoverschrijding

Cijfers en feiten themadeel Depressie geactualiseerd

De pagina's met cijfers en feiten over depressie en depressiepreventie zijn geactualiseerd.

Juni 2019

contentblok in eigen kader

Instrumenten om doelen te stellen Gezond in...

Gezondheidsverschillen terugdringen doet u door gebruik te maken van een brede aanpak. In zo’n aanpak helpt het om uw doelen helder te formuleren, en ze niet uit het oog te verliezen. Om u te helpen bij het stellen van deze heldere doelen, en uw collega’s hierbij te betrekken, lanceerde Gezond in… vier nieuwe instrumenten.

Nieuwe voorbeelden Gezonde Wijkaanpak

Bekijk de nieuwe pagina met voorbeelden van een Gezonde Wijkaanpak.

Succesfactoren vernieuwd

De informatie over succesfactoren voor effectief gezondheidsbeleid zijn vernieuwd en in lijn gebracht met de Gezonde Wijkaanpak.

Mei 2019

Werkgever, zorgverzekeraar en woningcorporatie over gezondheid

Werkgever DAF, zorgverzekeraar CZ en woningcorporatie DeltaWonen vertellen hoe zij werken aan de gezondheid van hun werknemers, verzekerden en huurders. Welke ontwikkelingen verwachten zij voor de komende 10 jaar? En hoe zien zij de samenwerking met gemeenten en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en?  

April 2019

Valpreventie

De informatie over valpreventie is geactualiseerd en verplaatst naar het themadossier gezond en vitaal ouder worden.

Cijfers en feiten seksuele gezondheid

De cijfers en feiten over seksuele gezondheid zijn geactualiseerd.

Nieuwe film: Gezond en vitaal ouder worden in West-Brabant

De toenemende vergrijzing vraagt om meer inzet op preventieve ouderenzorg, bijvoorbeeld met behulp van het dossier Gezond en vitaal ouder worden. We willen met het voorbeeld van de GGD West-Brabant laten zien dat het belangrijk is om in te zetten op preventieve ouderenzorg en dat GGDÕen en gemeenten hierin een rol kunnen hebben. Aan het woord is Susanne Hogendoorn, adviseur van de GD West-Brabant.

Nieuwe film: Pilot leefomgeving Spoorzone Hilversum

De Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt, maakt het mogelijk om beleid en aanpak rondom de gezonde leefomgeving steviger te verankeren, rekening houdend met de samenstelling van de wijk en de behoeften van inwoners. We willen met het voorbeeld van Gemeente Hilversum en GGD Gooi- en Vechtstreek (pilot Spoorzone) inspireren hoe je kan omgaan met de komende Omgevingswet.
Sprekers: Marije Drost, Programmamanager Gemeente Hilversum. Edith Sikking, Beleidsadviseur GGD Gooi- en Vechtstreek

Aan de slag met integraal werken

De pagina prioriteiten en doelen kiezen is geactualiseerd.

Maart 2019

Aan de slag met een lokaal preventieakkoord

Op deze nieuwe pagina leest u over het nationaal preventieakkoord en hoe u de afspraken uit dit akkoord kunt doorvertalen naar een lokaal preventieakkoord.

Nieuwe editie Rookvrij opgroeien Haarlem-Oost

In dit artikel leest u hoe het project Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost met hernieuwde energie wordt opgepakt.

Februari 2019

Voorbeelden omgevingsvisies en omgevingsplannen

De pagina voorbeelden omgevingsvisies en omgevingsplannen is geactualiseerd met nieuwe voorbeelden.