Integraal werken leidt vaak tot vragen als: hoe krijg ik draagvlak voor thema's? Hoe maak ik goede keuzes voor beleid en interventies? En hoe werk ik samen met een andere sector? In het onderstaande overzicht staan instrumenten voor een wijkgerichte aanpak en instrumenten voor (integraal) beleid die hierbij kunnen helpen.

Instrumenten voor een wijkgerichte aanpak

Toolkit preventie in de wijk

De Toolkit preventie in de wijk  bevat drie tools om invulling te geven aan een integrale aanpak van preventie in de wijk: wijktypen, datawijzer en preventiewijzer. Per wijktype zijn preventiethema’s en passende (erkende) interventies op basis van wijkkenmerken geïdentificeerd. De datawijzer helpt om wijkkenmerken kwantitatief in beeld te brengen en een wijkprofiel voor uw eigen situatie te maken (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2018).

E-book Preventie en zorg verbinden in de praktijk

Het E-book Preventie en zorg verbinden in de praktijk beschrijft een stappenplan om met een wijkgezondheidsprofiel en een beleidsdialoog tot een wijkaanpak te komen voor gezondheid en welzijn. Een bundeling van informatie, ervaringen, voorbeelden en tips van zeven Brabantse pilotwijken (Tranzo, 2014).

Gezonde Omgeving (GO) Methode

Met de Gezonde Omgeving (GO) Methode kunt u een kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving maken van uw wijk of gemeente. Hiermee kan een afweging van prioriteiten en keuze van interventies of maatregelen op wijk niveau gemaakt worden (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2018).

Toolkit lokale werksessie

Met de Toolkit lokale werksessie kunt u zelf een samenwerksessie organiseren in uw wijk, buurt of dorp waarin inwoners en professionals met elkaar in gesprek gaan over het wijkgezondheidsprofiel, gezamenlijke prioriteiten, verbeterpunten in de samenwerking en concrete samenwerkingsafspraken (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2018).

Instrumenten voor (integraal) beleid

VTV In2Action

VTV In2Action is een serious game die u speelt met alle betrokken partijen binnen een gemeente. Het doel is om een breed gedragen gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Dit doet u tijdens een dynamische netwerkbijeenkomst,  opgebouwd uit een online en een interactief deel. De game blijkt een gunstig effect te hebben op samenwerking tussen diverse sectoren en domeinen binnen gemeenten (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Tranzo, BOJAN, 2017).

Keuzewijzer E-tools

De Keuzewijzer E-tools van Movisie Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken (Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken ) biedt een overzicht van e-tools om online inwoners te betrekken bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid. Per tool kun je zien wat het doel is, waarvoor je deze tool kunt inzetten, voor wie de tool bedoeld is en wat het resultaat is van het inzetten ervan (Movisie, 2018).

Concept Map Integraal Gezondheidsbeleid

De Concept Map Integraal Gezondheidsbeleid is een hulpmiddel bij het in kaart brengen van integraal gezondheidsbeleid (IGB). De thema’s en onderliggende aspecten dienen als referentiekader waarmee beleidsmakers en onderzoekers een indruk kunnen krijgen van de huidige wijze waarop IGB is vorm gegeven. Het kan ook fungeren als een discussietool bij het verder ontwikkelen en implementeren van integraal gezondheidsbeleid (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2014).