Ontdek hoe andere gemeenten hun lokale of regionale nota gezondheidsbeleid vormgeven en welke verbindingen er worden gemaakt met andere domeinen.

Lokale nota's gezondheidsbeleid

Gezond leven in 050

De ambitie van de gemeente Groningen is: meer gezonde jaren voor iedereen. Daarvoor werkt de gemeente aan vier uitdagingen in het bijzonder: gezonde basis, gezonde leefomgeving, gezond gedrag en gezonde geest. Bekijk de hoofdlijnen van het gezondheidsbeleid Groningen in de nota ‘Gezond leven in 050’.

Samen op weg naar een gezond Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren kiest voor een integrale aanpak met aandacht voor achterliggende problematiek zoals eenzaamheid en armoede. Gezondheid als verbindend thema, binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Het gezondheidsbeleid is een belangrijke bouwsteen voor het realiseren van de ambities uit het beleidsplan Sociaal Domein Gooise Meren. Bekijk de nota Publieke Gezondheid ‘Iedereen een gezonde basis’.

Regionale nota's gezondheidsbeleid

Samen gezond in Kennemerland

Met de Regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 werken de gemeenten in regio Kennemerland samen aan de gezondheid van hun inwoners. De gemeente richten zich op vitaal ouder worden, het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het verminderen van druk op het dagelijks leven bij jongeren en jongvolwassenen. Ook maken ze zich sterk voor een gezonde fysieke en sociale leefomgeving en de leefstijlthema’s overgewicht, alcohol en roken uit het Nationaal Preventieakkoord.

Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid

Zestien Zuid-Limburgse gemeenten maakten samen de Nota Gezondheidsbeleid ‘Zuid Springt Eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid' voor 2020-2023. Met deze nota willen de gemeenten de gezondheidsachterstand van de inwoners in de regio Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland verminderen. Hierbij richten zij zich met name op de jeugd. Bekijk deze video van GGD Zuid-Limburg voor een toelichting van het regionale gezondheidsbeleid.

Regio IJsselland in beweging

Met de Agenda publieke gezondheid 2019-2023 ‘Beweging vanuit eigen regie’ wil de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) IJsselland samen met elf gemeenten een beweging in gang zetten. Een beweging die gaat over het versterken van eigen regie en over de nieuwe kijk op gezondheid volgens het concept positieve gezondheid. Zo willen zij onder andere kinderen een kansrijke start bieden, een gezonde leefomgeving creëren en de publieke gezondheidszorg in IJsselland versterken.