Bij het maken van een wijkgezondheidsprofiel gaat u samen met partners en inwoners  bepalen welke onderwerpen relevant zijn. Het is namelijk niet nodig om over alle mogelijke onderwerpen data van een wijk te verzamelen. Vervolgens kijkt u welke indicatoren  hierbij passen.

In de tabel hieronder ziet u voorbeelden van onderwerpen en indicatoren. Zie ook Stap 1: bepaal de focus van het wijkgezondheidsprofiel.

Voorbeelden van onderwerpen met indicatoren

Hieronder vindt u voorbeelden van onderwerpen met indicatoren die erbij passen:

Onderwerp

Indicator
Bevolking
 • Bevolkingsaantal
 • Bevolkingssamenstelling
 • Jeugd
 • SES Sociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. (Sociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. ) - Sociaal-economische Status
Fysieke omgeving
 • Leefbaarheid
 • Stedelijkheid
 • Veiligheid
Gezondheid en leefstijl
 • Beweegnorm
 • Diabetes type 2
 • Ervaren gezondheid
 • Roken
Participatie
 • Personen met een uitkering
Sociale omgeving
 • Mantelzorg geven
 • Sociale samenhang
Voorzieningen
 • Gebruik eerstelijnszorg
 • Nabijheid voorzieningen
 • Stapeling Sociaal domein

Bron: Toolkit preventie in de wijk / datawijzer.

Websites

Gebruik onderstaande websites om data te vinden over de onderwerpen en indicatoren voor uw wijkgezondheidsprofiel:

 • Raadpleeg de overzichtspagina Data, Grafieken en Kaarten Gezonde Leefomgeving (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) voor verschillende platforms om cijfers te bekijken. Zo bracht Atlas Leefomgeving de cijfers over ontmoeten in kaart en op Regioinbeeld.nl kunt u gemeenten en regio’s met elkaar vergelijken op het gebied van de sociale omgeving.
 • Gezondheid per wijk en buurt: kaarten en cijfers op wijk- en buurtniveau over gezondheid gerelateerde thema’s.
 • VZinfo: kaarten en cijfers per GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)  -regio en per gemeente over ziekten, gezondheid, zorg en kosten, maar ook cijfers over de fysieke leefomgeving en dan met name de milieufactoren.
 • Gezondheid in sociaal domein: cijfers op gemeenteniveau van de verschillende dimensies van gezondheid, door GGD-en en GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)  Nederland.
 • Leefbarometer: cijfers op buurt- en wijkniveau over leefbaarheid.
 •  CBS.nl: cijfers op regionaal en gemeentelijk niveau: onder andere over bevolkingsaantal, bevolkingssamenstelling, personen met een uitkering, gebruik voorzieningen sociaal domein, nabijheid voorzieningen, leefbaarheid, veiligheidsbeleving.
 • Op Gezonde Leefomgeving in Beeld vindt u veel data en kaarten waarmee u zich een beeld kunt vormen van de situatie in uw wijk of gemeente.
 • Gebruik het Wijkgezondheidsprofiel van de GGD en andere cijfers en feiten om zicht te hebben op de gezondheidstoestand en welbevinden van de bewoners in uw wijk of gemeente. Zo kunt u prioriteiten bepalen en gerichter activiteiten inzetten.
 • Op Waarstaatjegemeente.nl ziet u waar uw gemeente staat en kunt u de gegevens vergelijken met die van andere gemeenten. Bijvoorbeeld op het thema leefklimaat, maatschappelijke participatie, openbare orde en veiligheid.
 • Op Atlas Leefomgeving vindt u diverse kaarten met cijfers op postcode op verschillende (gezondheidsthema’s). Thema’s zijn o.a. veilige omgeving, groen en water, er op uit en prettig wonen. Ook kunt u kaarten samenstellen om te kijken hoe uw gemeente scoort op de Kernindicator beweegvriendelijke omgeving.
 • Informatie over eenzaamheid vindt u op de website Wijk- en buurtcijfers eenzaamheid. U vindt hier kaarten en cijfers op gemeente-, wijk- en buurtniveau met betrekking tot eenzaamheid. Ook Vzinfo.nl  geeft inzicht in actuele cijfers over de sociale omgeving en eenzaamheid.
 • De website CBSinuwbuurt.nl geeft cijfers over zo'n 75 kenmerken van buurten en hun inwoners. De gegevens worden getoond op een kaart en kunnen worden vergeleken met een andere buurt, dezelfde gegevens van de gemeente of voor heel Nederland.