Na de voorbereiding is het nu tijd voor de uitvoering. U kiest een mix van interventies om optimaal aan te sluiten bij de prioriteiten, thema’s en doelen die u met betrokken partijen en inwoners heeft vastgesteld. Dit legt u vast in een uitvoeringsplan. Hierin staat wat u gaat doen, en hoe u dit gaat doen. U maakt goede afspraken over de samenwerking met alle betrokken organisaties.

Kies een mix van interventies

Onderstaand stappenplan kunt u gebruiken om samen met betrokken partijen en inwoners tot een uitvoeringsprogramma met een mix van interventies te komen.

 • Maak inzichtelijk welke factoren een rol spelen bij het thema en de doelgroep.
 • Gebruik het wijkgezondheidsprofiel of vraag voor specifieke informatie lokale gegevens op bij de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst).
 • Formuleer de doelen voor uw aanpak.
 • Bepaal sleutelfiguren uit uw doelgroep.
 • Spreek met sleutelfiguren over het thema.
 • Maak op basis van deze gegevens de doelen concreter.
 • Breng het aanbod van interventies die geschikt zijn voor de doelgroep in kaart. Neem daarin ook het aanbod en activiteiten van partners mee. 
 • Bepaal wat hierin mist of wat u kunt verbeteren voor uw aanpak.
 • Maak gebruik van diverse databanken met erkende interventies voor het zoeken van mogelijke interventies.
 • Vergelijk de mogelijke interventies met uw randvoorwaarden (bijv. tijd, budget, setting, context, doel).
 • Zorg voor een integrale aanpak door met een mix van interventies in te zetten op de pijlers a. voorlichting en educatie, b. signalering, advies en ondersteuning, c. fysieke en sociale omgeving, en d. regelgeving en handhaving.
 • Kies samen met uw partners de best passende (mix van) interventie(s).
 • Neem contact op met de interventie-eigenaar.
 • Bespreek de doelgroep, context en setting, en hoe dit eventueel afwijkt van de interventie.
 • Bespreek de werkzame elementen van de interventie: wat moet absoluut behouden blijven en wat kan aangepast worden aan uw situatie.

U weet nu wat de mogelijkheden zijn om de interventie eventueel aan te passen aan uw situatie. Sta nu nog even stil bij andere factoren die een succesvolle uitvoering straks zouden kunnen belemmeren of juist bevorderen. Welke risico's en kansen ziet u? Denk bijvoorbeeld aan financien, de beschikbare tijd, benodigde apparatuur of wet- en regelgeving. Bedenk hoe u belemmeringen kunt opheffen en kansen kunt benutten. 

U weet nu of de interventie eerst aangepast moet worden aan uw situatie, of dat u kunt starten met de uitvoering. Zijn er aanpassingen van de interventie nodig? Ga dan naar ‘Aanpassen van interventies’. Geen aanpassingen nodig? Ga aan de slag met het uitvoeren van de interventie(s).

Maak afspraken over de samenwerking

Bij gezond gedrag spelen meerdere factoren een rol. Daarom is inzet nodig vanuit meerdere partijen nodig om een thema integraal aan te pakken. Maak daarom afspraken met verschillende sectoren, organisaties en inwoners. Deze samenwerkingsafspraken gaan bijvoorbeeld over:

 • Verantwoordelijkheden
 • Taken
 • Tijdsbesteding
 • Financiën

Goede afspraken zijn belangrijk voor een succesvolle uitvoering . Soms moet u dit doen via samenwerkingsovereenkomsten en convenanten. Lees meer over samenwerken.