Het uitvoeringsplan is klaar.  U weet wat u gaat doen, en hoe u dit gaat doen. De afspraken over de samenwerking met alle betrokken partijen zijn gemaakt. Kortom, de uitvoering van de (aangepaste) interventie kan van start!  Natuurlijk gaat u voor succes. Daarom gaat u goed voorbereid aan de slag en blijft u tijdens de uitvoering betrokken en stuurt u bij waar nodig.

 

Voorbereid aan de slag

U heeft professionals nodig die de interventie op de juiste manier kunnen uitvoeren. Denk hierbij ook aan uw eigen netwerk. Hun training kan door middel van een  handleiding, maar een online of fysieke training brengt de informatie vaak meer tot leven. Samen een training volgen zorgt ook voor verbinding tussen de professionals. Dit maakt het later, tijdens de uitvoering, makkelijker om contact te houden met elkaar waardoor eventuele problemen sneller kunnen worden opgelost.

Om alle betrokkenen te informeren over alle aspecten van het uitvoeringsplan, is een goede communicatiestrategie belangrijk. Maar ook tijdens de uitvoering gebeurt er veel. Soms zijn  aanpassingen in het programma nodig. Er worden tussentijdse doelen gehaald. Daarom is het belangrijk om ook gedurende de uitvoering met alle betrokken partijen in contact te blijven en iedereen op de hoogte te houden van de voortgang. Hou met deze zaken rekening in de communicatiestrategie, en zorg  voor een goed communicatieplan waarin alle contactmomenten zijn opgenomen. Dit kunnen korte stand-ups zijn maar ook uitgebreide lunches om een tussentijds behaald doel te vieren met betrokken professionals. Lees meer over Netwerk onderhouden bij uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid 

Maak een overzicht van alle benodigde apparatuur en materialen. Denk hierbij aan checklists, computersystemen, applicaties, informatiefolders of materialen nodig voor de uitvoering. Zorg dat alle apparatuur aanwezig is en werkt, en dat alle materialen beschikbaar zijn.

Blijf betrokken en stuur waar nodig bij

Naast de trainingen om professionals goed voor te bereiden op de uitvoering, is het belangrijk ook tijdens de uitvoering ondersteuning te bieden. Dit kan in de vorm van coaching, of  door een aangewezen meewerkend voorman of -vrouw. U kunt intervisiebijeenkomsten organiseren om eventuele knelpunten snel te verhelpen en om informatie uit te wisselen over de voortgang. Voor alle partijen is het fijn wanneer er een vast aanspreekpunt is voor inhoudelijke vragen over de interventie.

Pak het communicatieplan er nog eens bij en zorg dat u goed in contact blijft met alle betrokkenen. Maak ruimte voor het oplossen van problemen en het waar nodig bijsturen.  Vergeet vooral ook niet (tussentijdse) successen te vieren!

Bij een soepele uitvoering hoort ook tussentijds monitoren en evalueren. Loopt alles goed of zijn er hobbels op de weg die strak getrokken moeten worden? Vinger aan de pols houden betekent makkelijker kunnen bijsturen. Eerder heeft u ook de verwachte belemmerende en bevorderende factoren in kaart gebracht. U heeft bedacht hoe u nadelen kunt opheffen en kansen kunt benutten. Zijn uw verwachtingen uitgekomen? Zijn de bedachte acties succesvol of is extra of juist minder inzet nodig?