Sportende ouderen in gymzaal

Door in te spelen op landelijke ontwikkelingen of wettelijke kaders rond volksgezondheid kunt u gezondheidsthema’s en preventie agenderen in uw gemeentelijk gezondheidsbeleid. Bekijk het wettelijke en beleidskader publieke gezondheid en ga aan de slag met uw lokale nota gezondheidsbeleid, lokaal preventieakkoord of sportakkoord.

Actueel

  • De Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 is gepresenteerd met ambities voor de komende vier jaar om Nederland gezonder te maken (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mei 2020).
  • Staatssecretaris Blokhuis met gemeenten aan de slag voor gezondheid met behulp van de Landelijke nota gezondheidsbeleid (Rijksoverheid, mei 2020).
  • De vier gezondheidsvraagstukken uit de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 zijn bekend gemaakt om alvast een start te kunnen maken uw lokale of regionale nota gezondheidsbeleid (VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten, januari 2020).

Aan de slag met wettelijk en beleidskader

Wat is preventie?

De verschillende indelingen van preventie

Wettelijke kaders

Wetten die van invloed zijn op gezondheidsbeleid

Gezondheids-beleid

Van Landelijke nota gezondheidsbeleid naar lokaal beleid

Preventie-akkoord

Wegwijzers voor de thema's roken, overgewicht en alcohol

Sportakkoord

Vertaal het sportakkoord naar een regionale of lokale aanpak

Programma's

Aansluiting landelijke gezondheidsprogramma’s voor uw lokaal beleid of nota

Voorbeelden

Voorbeelden van integrale gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid

Hulp nodig? 

Advies nodig om de beleidskaders optimaal te benutten? Bekijk de veelgestelde vragen over gezondheidsbeleid, vraag advies op maat aan of neem vrijblijvend contact op.

Ilse Storm
030-274 31 51

Coördinator Gezonde Gemeente en Wijk