Hier vind u meer voorbeelden over het creëren van draagvlak.

Meerwaarde van het programma benoemen

De programmamanager van Veerkracht Leiden probeert de meerwaarde van het programma bij wethouders aan te tonen op basis van de potentiële maatschappelijke opbrengsten van het programma. Dit gebeurt door een beleidsnotitie voor de Integrale Aanpak Depressiepreventie (IAD) te onderbouwen met een businesscase depressiepreventie. Potentiële maatschappelijke opbrengsten van depressiepreventie worden in de businesscase in verschillende rekenscenario’s doorgerekend ([1]). - Gemeente Leiden

Zoek de juiste ingang bij partijen

’Wij hebben het niet alleen over gezondheid, maar over leefbaarheid, veiligheid en ‘je goed voelen’. Bij burgers slaat dat beter aan omdat het minder betuttelend is. Bij gemeenten biedt het kansen om aan te sluiten bij andere beleidsterreinen. Per gemeente zoeken we de juiste ingang en invalshoek, afhankelijk van wat in die gemeente speelt. Bij de een sluiten we aan bij het armoedebeleid, bij de ander bij de aanleg van een nieuwe weg of de bouw van een hogeschool. Als je met elkaar om tafel gaat en zoekt naar overeenkomsten en gezamenlijke belangen, zijn die er vrijwel altijd.’ - Evelyne Linssen, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Zuid-Limburg