Welke financiële middelen en capaciteit (inzet, tijd en deskundigheid) zijn nodig voor het uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid?

Capaciteit

 • Zoek de samenwerking met andere beleidsterreinen en/of andere organisaties. Stel bijvoorbeeld regionaal een nota gezondheidsbeleid op of werk speerpunten uit.
 • Bespreek met elke partij wat hun bijdrage voor henzelf gaat opleveren, zodat zij deze binnen hun eigen afdeling en/of organisatie kunnen verantwoorden.
 • Maak heldere afspraken over de benodigde menskracht.
 • Houd bij het plannen van menskracht rekening met coördinatietaken, communicatie en evaluatie. 

Financiële middelen

 • Houd bij de begroting rekening met kosten voor bijvoorbeeld coördinatie, communicatie en evaluatie.
 • Neem in de begroting een buffer op voor onvoorziene omstandigheden en kansen.
 • Stem af op de begrotingscyclus van de gemeente en andere partijen waarmee u samenwerkt.
 • Kijk hoe gezondheidsbeleid in de programmabegroting van de gemeente is verwerkt.
 • Zoek samenwerking met:
  • Andere beleidsterreinen, gemeenten en/of organisaties. Dit biedt kans om budgetten, subsidies, regelingen en impulsen van verschillende sectoren te combineren.
  • Zorgverzekeraars. Zij richten zich vaak op dezelfde risicogroepen als de gemeente.
  • Bedrijven die bijdragen aan gezondheidsbevordering in uw gemeente. Zij kunnen hier zelf ook voordeel van hebben, bijvoorbeeld door meer zichtbaarheid. Voor uw gemeente levert samenwerking naast geld ook toegang tot contacten en kennis op.

Mogelijkheden om budget voor lokaal gezondheidsbeleid aan te vragen vindt u op onderstaande websites:

Meer informatie

 • vng.nl/financiën
 • e-Guide voor gezondheidsbevorderingsdiensten (Eurohealthnet, 2020). Engelstalige publicatie over verschillende innovatieve mogelijkheden voor het financieren van gezondheidsbevordering. Inclusief de Gecombineerde Leefstijlinterventie als onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering en andere voorbeelden binnen en buiten Europa.