De gemeente voert regie over lokaal gezondheidsbeleid en heeft hierin zowel extern als intern een rol.  Interne regie richt zich op de eigen organisatie. Externe regie richt zich op de partners die advies leveren, het beleid vertalen naar concrete activiteiten en deze uitvoeren. 

 

Interne regie

Externe regie

  • Kies hoeveel ruimte u wilt geven aan spelers in het veld. Afhankelijk hiervan vult u uw regierol in:
    • Uitvoerder. Uitvoering door gemeente zelf.
    • Participant. Uitvoering samen met andere partijen.
    • Regisseur. Uitbesteden van uitvoerende taken, met behoud van sturing en controle. 
    • Facilitator. Uitvoering ligt bij samenleving, gemeente heeft een faciliterende rol. 
  • Investeer in het opbouwen en onderhouden van samenwerking met de spelers in het veld.

Voorbeeld: Gemeente Amersfoort als regisseur

Gemeente Amersfoort geeft vanuit haar externe regierol maximale ruimte aan de spelers in het veld. Ze heeft hiervoor een regiemodel ontwikkeld: ‘Zo werkt Amersfoort’ (2018). Dit document geeft inzicht in de geboekte successen. Ook staan hierinpraktische tips en aanwijzingen voor toepassing in de eigen organisatie.