Hoe sommige gemeenten bezig zijn met het inrichten van een gezonde  leefomgeving voor hun inwoners leest u hieronder.

Ontmoeten, spelen en natuur in 12 Gezonde Buurten

Binnen het project Gezonde Buurten worden buurtplekken gerealiseerd waar ontmoeten, spelen en natuur samengaan. Het ontwerp en de realisatie doen buurtbewoners zelf, in samenwerking met de gemeente. Ze worden daarbij geholpen door de experts en procesbegeleiders van Jantje Beton en IVN natuureducatie. Zo zijn er bijvoorbeeld al 'tiny forests' en een 'struintuin' aangelegd. Het project Gezonde Buurten wordt gefinancierd door het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van 2018 tot 2021 worden er in totaal twaalf Gezonde Buurten in acht gemeenten gerealiseerd.

Wijkgericht maatwerk in Groningen

GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Groningen werkt in de wijk Selwerd samen met bewoners om een beweegvriendelijke omgeving in te richten. ‘Actief burgerschap is voor ons erg belangrijk, om de wijk van de bewoners zo te maken dat zij actief gebruik gaan maken van de wijk’, vertelt Samirah Schipper, JOGGJongeren Op Gezond Gewicht -regisseur bij het project. ‘Het kunnen verbinden van het sociale en ruimtelijke domein is belangrijk om deze wijkvernieuwing te laten slagen’. Lees meer in de special Omgevingswet (Binnenlands Bestuur, 28 september 2018).

Jong en oud plukken vruchten van generatietuin

Generatietuinen passen bij een gezonde leefomgeving voor jong en oud. In een generatietuin komen ouderen en kinderen samen om te tuinieren. Ze zaaien, oogsten en eten samen groenten, kruiden en fruit uit de tuin. Kinderen ervaren groen, leren waar voedsel vandaan komt en zijn in beweging. Ouderen doorbreken hun isolement. Generatietuin Wierden is een mooi voorbeeld. Ook een generatietuin opzetten? Gebruik het handboek van de rijksoverheid. (beeld: generatietuinwierden.nl)

Park om de hoek: grijs wordt groen

Park om de Hoek, van De Gezonde Stad Amsterdam, helpt om pleinen in buurten groener te krijgen. Dit initiatief draait om de buurtbewoners. Zij dragen hun plein aan en zijn uitvoerder. Draagvlak is dus het allerbelangrijkst. Door de buurt zeggenschap te geven vanaf het begin voelen de bewoners zich meer verbonden met de ruimte én met hun mede-ontwerpers: hun buren. Het zelfbeheer is vervolgens een logische stap. Park om de Hoek ondersteunt bij het maken van het ontwerp, het regelen van de financiering en betrekt publieke en private partijen hierbij, zoals de gemeente, ontwerpers, hoveniers en lokale ondernemers om samen het park te realiseren.

Gezonde omgeving Utrecht

GO!Utrecht is een onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor de gemeente Utrecht, waarin het RIVM mogelijke maatregelen voor een gezonde leefomgeving in Utrecht onderzoekt. De resultaten helpen de gemeente een onderbouwde keuze te maken voor (combinaties van) maatregelen die de gezondheid van Utrechtse inwoners verbeteren. Het RIVM analyseert hiervoor de cijfers van de Utrechtse Buurtmonitor en Volksgezondheidsmonitor en sprak ook met inwoners, over luchtkwaliteit, groen (natuur), verkeer en sociale samenhang.

Amsterdam als Bewegende Stad

In de Bewegende Stad is bewegen een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven. Door middel van zogenaamde ‘Beweeglogica’ kan de stad zo worden ingericht dat het alle Amsterdammers (on)bewust uitnodigt om meer te bewegen. Uitgangspunten zijn: ruimte voor fietsers en voetgangers, sport is om de hoek, de Bewegende Stad is een speeltuin en in de Bewegende Stad wordt niet stil gezeten. In Amsterdam zijn al tal van goede voorbeelden te vinden: van een uitnodigende trap van en naar de metro bij Amsterdam Centraal tot fitnesstoestellen in de openbare ruimte. Meer informatie en mooie voorbeelden van de Bewegende Stad

Voorbeelden van gezonde leefomgeving in heel Europa

INHERIT is een Europese database met praktijkvoorbeelden voor gezondheid en duurzaamheid. Hier vindt u voorbeelden van innovatief beleid voor gezondheidsverbetering. Uitgelicht zijn de triple win-studies. Waarin 3 zaken tegelijk worden aangepakt namelijk:

  • gezondheid verbeteren
  • gezondheidsverschillen verkleinen
  • leefomgeving en milieu onderdeel maken in alle besluitvorming

Bekijk de triple win-studies op de website van Inherit

 

Voorbeelden beweegvriendelijke omgeving

Informatie en voorbeelden van het inrichten van een beweegvriendelijke omgeving vindt u in het themadeel sport en bewegen en via de website van Allesoversport.