Samenwerken met de eerste lijn aan (wijkgerichte) preventie vraagt om een goede aanpak. Hiervoor kunnen de stappen van de gezonde wijkaanpak een leidraad zijn. Op deze pagina vindt u voor elk van deze stappen bruikbare materialen om samen te werken met de eerstelijnszorg.

Werkboek

U kunt gebruik maken van het Werkboek Samenwerken aan gezondheid in de wijk. Dit werkboek beschrijft per stap van de Gezonde Wijkaanpak, beknopt de activiteiten en aandachtspunten. Ook krijgt u tips. Het werkboek eindigt met een handige checklist. 

Gegevens op gemeente of postcodegebied

 • Rivm.nl: kaarten en cijfers over gezondheid gerelateerde thema’s op wijk- en buurtniveau;
 • Waarstaatjegemeente.nl: cijfers over zorggebruik, bevolkingssamenstelling, indicatoren voor gezondheidsachterstand en leefwijzen; 
 • Volksgezondheidenzorg.info: informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten per GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-regio en per gemeente; 
 • Gezondheid in sociaal domein: gegevens op gemeenteniveau van de verschillende dimensies van gezondheid, door GGD-en en GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland;
 • Vraag de lokale GGD en/of ROS wat zij kunnen betekenen voor het in kaart brengen van de gezondheid van de wijk. 

Gegevens als wijkprofiel een basis voor samenwerking

 • E-boek Preventie en zorg verbinden in de praktijk: stappenplan om met een wijkgezondheidsprofiel en een beleidsdialoog tot een wijkaanpak te komen voor gezondheid en welzijn. Een bundeling van informatie, ervaringen, voorbeelden en tips van zeven Brabantse pilotwijken;
 • Webpagina Wijkgezondheidsprofiel met een factsheet over het hoe en waarom van een profiel en de bouwstenen op een rij om de gezondheid in kaart te brengen. 

Positieve Gezondheid

 • Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei: de gezamenlijke visie van positieve gezondheid is uitgangspunt voor het netwerk om initiatieven te ondersteunen en te stimuleren; 
 • Positieve gezondheid: achtergrond en uitleg over het concept positieve gezondheid, met praktische tools zoals het spinnenweb en het scoringsinstrument om in gesprek te gaan.

Ziekte & zorg, gezondheid & gedrag, mens & maatschappij

 • Praktische preventie- en leefstijltools voor de huisartsenpraktijk: informatie en tools voor de huisartsenpraktijk van PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Rutgers, SOA Aids Nederland, Trimbos-instituut, VeiligheidNL en het Voedingscentrum - experts op het gebied van leefstijl en preventie. Het gaat om folders, apps, toolkits, enz. over voeding, psychische gezondheid, seksuele gezondheid, middelengebruik en ongevallen voorkomen. Ook informatie speciaal voor laaggeletterde patiënten en migranten; 
 • Leefstijlinterventies voor de eerste lijn op Loketgezondleven.nl: overzicht van de leefstijlinterventies voor de eerste lijn uit de Interventiedatabase Gezond Leven; 
 • Online interventieoverzicht voor de huisartsenpraktijk: voor volwassenen die willen werken aan hun leefstijl. Het gaat om apps en programma’s of cursussen op internet;
 • Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen gebruik maken van de NHG-Praktijkhandleiding en e-learning Samenwerken aan gezondheid in de wijk (2018). Beide bieden inspiratie en handvatten. 

Richtlijnen en schema's voor verwijzen

 • NHG-Zorgmodules Leefstijl: de NHGNederlands huisartsengenootschap-Zorgmodules Leefstijl geven richtlijnen over de advisering en begeleiding van patiënten bij alcoholproblematiek, bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding. De modules beschrijven het zorgpad van de patiënt en de taakverdeling van de verschillende zorgverleners in de eerste lijn;
 • Keuzehulp bewegen: schema voor ondersteuning en verwijzing bij beweegadvies zoals gebruikt in Overvecht Gezond;
 • Schema verwijzing spreekuur Samen Gezond: weergave van verwijzing van Gezondheidscentrum Noord, met GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-medewerker of buurtsportcoach op locatie. 

Sociale kaart: overzicht lokaal aanbod zorg, welzijn en/of leefstijl

 • Bommelerwaardbeweegt.nl: voorbeeld van een sociale kaart met info over beweegmogelijkheden in de wijk. Gemaakt voor huisartsen en fysiotherapeuten;
 • Gezonde wijken Nijmegen: overzicht van gezondheidssituatie, voorzieningen, professionals en lopende projecten per wijk;
 • Sociale Kaart Nederland (Isatis Care en MEE): levert als non-profit coöperatie een sociale kaart-oplossing waar inwoners en professionals contactgegevens kunnen vinden van organisaties rond arbeid, onderwijs, wonen, welzijn en zorg.