Overgewicht is slecht voor de gezondheid. Overgewicht aanpakken draag bij aan: fysieke gezondheid, emotioneel welzijn, vermindering in arbeidsongeschiktheid, lagere kosten voor en minder druk op de gezondheidszorg. 

 

Minder chronische aandoeningen

Overgewicht aanpakken helpt tegen gezondheidsproblemen van uw inwoners. Overgewicht en obesitas kunnen leiden tot chronische aandoeningen, zoals: 

 • diabetes type 2
 • hart- en vaatziekten
 • kanker
 • gewrichtsklachten 
 • psychische klachten

Lees meer over het verband tussen overgewicht en ziekten op Volksgezondheidenzorg.info.

 

Verbeterde psychische gezondheid

Volwassenen en kinderen met overgewicht hebben meer te maken met vooroordelen en stigma’s. Zij hebben een hogere kans op: 

 • psychische en psychosociale problemen zoals eenzaamheid, verdriet en gespannenheid
 • depressie
 • lage zelfwaardering en daarmee samenhangende psychosociale problemen

Met een gezonder gewicht verbeter je dus ook de psychische gezondheid.

 

Minder beperkingen en arbeidsongeschiktheid

(Ernstig) overgewicht heeft maatschappelijke en economische gevolgen. Dit uit zich in de volgende maatschappelijke kosten voor: 

 • arbeidsongeschiktheid 
 • ziekteverzuim 
 • gezondheidszorg 

Overgewicht aanpakken draagt bij aan meer gezonde levensjaren en een daling van de kosten voor arbeidsongeschiktheid.

 

Lagere kosten voor de gezondheidszorg

Obesitas is 1 van de duurste kostenposten binnen de gezondheidszorg. Nederland besteedt jaarlijks ongeveer 500 miljoen euro aan de gevolgen van ernstig overgewicht. De indirecte kosten zijn ongeveer 2 miljard euro per jaar.

Meer cijfers vindt u op de website Volksgezondheidenzorg.info

 

Lagere druk op zorg

Preventie van overgewicht draagt bij aan een lagere druk op de zorg. Behandeling en begeleiding van mensen met (ernstig) overgewicht zijn vaak lange en intensieve trajecten.