De actieve stad Groningen

Healthy Ageing is de strategische visie van de gemeente Groningen op een gezond en actief leven voor haar inwoners. Deze visie bundelt bestaande en nieuwe beleidsinitiatieven, waaronder ‘de Bewegende Stad’, waarin de fysieke ruimte wordt benut om mensen uit te dagen meer te bewegen en sporten. De Bewegende Stad heeft al diverse successen geboekt.

In samenspraak met omwonenden en ondernemers zijn er onder andere multifunctionele sport -en speelplekken gerealiseerd.

Lees meer over de actieve stad Groningen op de website Alles over Sport.

 

Amsterdam Bewegende stad

Amsterdam, als Bewegende Stad, is een stad waarin alle Amsterdammers bewust of onbewust worden uitgenodigd tot bewegen. Door te spelen, te sporten en te recreëren. Onderstaande uitgangspunten van de Bewegende Stad zijn de belangrijkste aspecten die nu en op de lange termijn zorgen voor een stad die uitnodigt tot bewegen:

  • ruim baan aan de fietser en voetganger
  • sport is om de hoek
  • de Bewegende Stad is een speeltuin
  • in de Bewegende Stad wordt niet stil gezeten

Lees meer over Amsterdam de Bewegende stad op de website van de gemeente Amsterdam. 

 

De wijk in topvorm met VIA VVV in Venlo

Met het project ‘De Wijk in Topvorm’ wil VIA VVV in Venlo kwetsbare gezinnen stimuleren gezonde keuzes te maken. Naast gezonde voeding en sport en bewegen wordt ook ingezet op mentale gezondheid bij de doelgroep. De aanpak is integraal: er is samenwerking met partners vanuit de zorg, het onderwijs en de gemeente.

De wijk in topvorm met VIA VVV is een project binnen het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO, dat bijdraagt aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden.

Lees meer over de Wijk in topvorm op de website van FNO. 

 

Beweegvriendelijke omgeving in Tynaarlo

Het belang van een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte (BIOR) krijgt in gemeente Tynaarlo permanent aandacht, bijvoorbeeld in de planontwikkeling voor wijkvernieuwing. In de wijk Westlaren wordt ingezet op ‘het stimuleren van low-cost mogelijkheden om bewegen, spelen en sport in de openbare ruimte mogelijk te maken’. Onderdeel van het plan is een beweegroutes gecombineerd met ‘tegels’ met afbeeldingen en het plaatsen van bankjes. Meer over Tynaarlo en andere plattelandsvoorbeelden vindt u op Allesoversport.nl.