Inzetten op meerdere pijlers

De uitwerking van integraal beleid is een integrale aanpak. Dit is een mix van interventies en activiteiten in verschillende settings (wijk, werk, school en zorg) voor verschillende doelgroepen in samenwerking met meerdere partners binnen en buiten het gemeentehuis. Zorg dat de interventies zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Dat is efficiënter dan losstaande en mogelijk overlappende interventies uitvoeren. Om deze mix samen te stellen kunt u de volgende pijlers gebruiken:

  • Pijler Fysieke en sociale omgeving: maatregelen gericht op een gezonde leefomgeving die gezond gedrag stimuleert. Bijvoorbeeld geen alcoholreclame plaatsen, veilige speelruimte in de wijk, gezonde voeding in schoolkantines etc.
  • Pijler Regelgeving en handhaving: regels, reglementen, wetten, beleidsmaatregelen, protocollen en de handhaving daarvan. Een belangrijke pijler bij alcoholmatiging. Ook bij het bevorderen van seksuele gezondheid zijn er wettelijke taken om bij aan te sluiten.
  • Pijler Voorlichting en educatie via bijvoorbeeld programma's en lessen op school, campagnes, websites of folders met informatie. Deze pijler gaat ook over voorlichting ten behoeve van draagvlak voor beleidsmaatregelen (bijvoorbeeld rond alcohol).
  • Pijler Signalering, advies en ondersteuning: vroegtijdig signaleren van risicofactoren, screening, kortdurend advies en doorverwijzing naar ondersteuning of behandeling en intensievere begeleiding en aandacht voor vaardigheden. Bijvoorbeeld een cursus voor 13-18 jarigen rond overgewicht en stoppen-met-rokencursussen.

Integrale aanpak gezondheidsthema's

De pijlers zijn voor alle gezondheidsthema's in deze handleiding van toepassing: overgewicht, sport en bewegen, alcohol, drugs, roken, depressie, seksuele gezondheid en valpreventie. De nadruk en de concrete uitwerking kan per thema verschillen. De uitwerking is uiteraard ook afhankelijk van de gestelde doelen, doelgroepen en lokale mogelijkheden. U vindt per thema de mogelijkheden voor een integrale aanpak.

Integrale aanpak overgewicht jeugd B.Slim

De aanpak B.Slim in Amersfoort is succesvol! En wordt sinds 2015 uitgevoerd in een aantal prioriteitswijken. B.Slim pakt overgewicht bij kinderen integraal aan. Zij richten zich op kinderen 0-18 jaar en hun (groot) ouders. B.Slim verbreedt de aanpak in de projectperiode 2015-2017 verder naar sportverenigingen en peuterspeelzalen. Diverse organisaties waaronder GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, ziekenhuizen, scholen, sport, welzijn, Friesland Campina, diëtisten en huisartsen werken samen.

Voorbeelden van integrale aanpak per pijler:

  • Draagvlak (politiek en publiek): raadplegen intermediairs en ouders, wethouders als ambassadeurs, inzetten van B.Slim Hero’s.
  • Maatregelen gericht op omgeving: B.Slim wandelroutes, voldoende speelmogelijkheden, gezond voedingsbeleid scholen, Gezonde Schoolkantine. 
  • Voorlichting en bewustwording: Ontbijtfeestjes op peuterscholen, Lekker Fit!, Supermarktrondleiding, voorlichting goedkoop en gezond eten.
  • Signaleren en adviseren: sociale kaart, signalering overgewicht en extra begeleiding JGZJeugdgezondheidszorg
  • Ondersteuning: Keivitaaltjes (leefstijlprogramma waar kinderen naar worden doorverwezen).

Meer over inzet rond deze pijlers vindt u op de website van B. Slim

Bekijk de prezi over de Gezonde Wijkaanpak Amersfoort.