Kunt u ‘advies op maat’ gebruiken?

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Gezond Leven adviseert u over integraal werken aan gezondheid en welzijn. Dat doen we met kennis die werkt, toegesneden op de situatie in uw wijk of gemeente. Is uw team toe aan nieuwe inspiratie? Of heeft u behoefte aan een frisse blik? Net als in 2018 mogen we ook in 2019 kleinschalige advies op maat-trajecten aanbieden aan gemeenten en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en.

Een advies op maat traject

Met onze advies op maat-trajecten helpen we u op weg met uw gezondheidsvraagstuk. Een traject kan bijvoorbeeld bestaan uit een adviesgesprek, het gezamenlijk organiseren van een bijeenkomst, hulp bij een implementatietraject of het geven van een lezing of workshop. We zoeken steeds de samenwerking met regionale en landelijke partners.

In 2018 verzorgde het RIVM Gezond Leven advies-op-maat trajecten voor GGD Amsterdam, GGD Gooi en Vechtstreek, GGD regio Utrecht, GGD Groningen, Gemeente Achtkarspelen, GGD Drenthe en Gemeente Hof van Twente.

Factsheet Advies op maat

Een overzicht met thema's en doelen van de zeven advies op maat-trajecten  in 2018 zijn te lezen in de factsheet Advies op maat Gezond Leven. 

Waar kunt u bij een advies aan denken?

Waar kunt u bij een advies aan denken?

Als beleidsadviseur van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst zoek je naar een manier om gemeenten te ondersteunen bij het maken van integraal beleid. Hoe breng je informatie en kennis hierover bij gemeenteambtenaren en help je hen dit te gebruiken bij het maken en uitvoeren van het beleid. Een mogelijkheid is om gezamenlijk een bijeenkomst te organiseren voor de gemeentenambtenaren uit de regio, waarin we praktisch aan de slag gaan met de informatie uit de Handreiking Gezonde Gemeente en het kiezen van interventies.

Hoe werkt het?

  1. Bij interesse vult u het aanvraagformulier in. Wij bellen u vervolgens om de vraag te verkennen.
  2. Op basis van uw vraag en de voorwaarden wordt samen bekeken of een advies op maat traject aansluit. Afhankelijk van de vraag wordt een passende adviseur geselecteerd. Dit kan iemand van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn, een thema-instituut, een collega GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst/gemeente of een andere landelijke of regionale partner.
  3. Samen met de adviseur stelt u een kort plan van aanpak op, waarna jullie gezamenlijk aan de slag gaan.
  4. Na afloop van het traject evalueren we de opbrengsten van het traject en wordt bekeken welke opbrengsten bruikbaar zijn voor anderen.

Aandachtspunten

  • De aanvraag leent zich voor de inzet van een adviseur en is een aanvulling op reguliere werkzaamheden van organisaties, zoals de ROSRegionale Ondersteuningsstructuur (ROSRegionale Ondersteuningsstructuur ) of GGD.
  • Er is voldoende capaciteit en draagvlak binnen de eigen organisatie voor een adviestraject en de borging van de resultaten.
  • Het is voor de adviseur haalbaar om binnen circa 20-30 advies uren een concreet, bruikbaar resultaat op te leveren.
  • De opbrengsten mogen worden gedeeld met derden (bijvoorbeeld in de vorm van lessen, voorbeelden, producten of andere uitkomsten).

Belangstelling?

Aanmelden voor een advies op maat traject kan via het aanvraagformulier. Wilt u eerst meer informatie? Dan kunt u een contact opnemen met Roos Jansen.

mailto:roos.jansen@rivm.nl

Meer info?

Mail of bel: roos.jansen@rivm.nl /
06 15 32 78 01